Кіровоградський кооперативний фаховий коледж економіки і права імені М. П. Сая

Циклова комісія загальноосвітньої підготовки

Загальноосвітня підготовка відіграє дуже важливу роль у підготовці висококваліфікованих фахівців. Вона допомагає розвинути творчі здібності студентів, розшрити кругозір знань, сприяє станоленню молодих людей як особистостей.

Викладачі циклової комісії загальноосвітньої підготовки багато уваги приділяють розвитку творчих здібностей студентів та роботі з обдарованими дітьми. Тому під час занять використовуються такі нестандартні методи навчання як вікторини, дискусії, уроки-змагання, які сприяють кращому оволюдінню навчальним матеріалом.

До складу циклової комісії входять:

Неборак Катерина Олександрівна – голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки, викладач першої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: історія України, культурологія, історія української культури.

Катерина Олександрівна закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка отмала кваліфікацію вчитель історії та народознавства, згодом здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії.

Особливу увагу викладач приділяє використанню навчальних відео джерел, які сприяють кращому засвоєнню та допомагають студентам розібратися в історичних подіях, побачивши все власними очима.

 

Табуранська Тетяна Олегівна – викладач-спеціаліст.

Викладає дисципліни: українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, українська література.

Тетяна Олегівна закінчила Центральноукраїнський педагогічний університет імені Володимира Винниченка, отримала кваліфікацію вчителя української мови, літератури та англійської мови. На даний час здобуває кваліфікацію магістра.

Вміння пояснювати складний навчальний матеріал просто і доступно – головна характерна риса цього викладача. Тетяна Олегівна легко знаходить підхід до кожного студента, особливу увагу приділяє практичному використанню набутих навичок.

 

 

Адаменко Володимир Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліниоснови філософських знань, історія держави і права України, соціологія, політична економія.

Володимир Миколайович випускник Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю «Історія і педагогіка», кваліфікація вчитель історії, суспільствознавства, методист по виховній роботі. Займає посаду завідувача виробничої практики.

 

 

 

 

 

 

 

Циклова комісія загальноосвітньої підготовки
Догори