ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

Циклова комісія товарознавства та маркетингової діяльності

Циклова комісія Товарознавства та маркетингової діяльності є невід’ємною ланкою у житті Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П.Сая.

На цикловій комісії, як у великій родині, панує злагода та взаємодопомога, бо багато наших колег працюють у рідному коледжі більшу частину свого трудового життя, вони вкладають всю душу в улюблену справу. Саме тому молодим викладачам цікаво і легко починати діяльність з такими наставниками.

Посилення конкуренції на світовому ринку спонукає підприємства витрачати багато зусиль і коштів на просування виготовлених товарів та розроблення принципово нових їх зразків з урахуванням потреб споживачів.

Освіта була, є і залишається надовго одним з поширених, впливових та ефективних засобів підвищення свідомості споживача, вміння приймати компетентне рішення про вибір товарів та послуг на ринку. Вона дозволяє створювати умови для забезпечення як здоров’я та безпечності самого споживача, так і «здоров’я» суспільства в цілому. Існує нагальна потреба у кваліфікованих фахівцях, які б могли не тільки особисто передавати свої знання іншим, але й вміти організувати осередки створення та поширення таких знань серед значної кількості споживачів.

Духовне і національне відродження залежить від того, яким буде викладач, наскільки його особистість, професійні якості відповідають вимогам сьогодення, яку він займає життєву позицію.

У складі циклової комісії «Товарознавства та маркетингової діяльності» працює 5 викладачів, з яких 4 мають дипломи магістрів, 1 спеціаліст, 1 кандидат економічних наук, доктор філософії.

Навчально-виховний процес з підготовки фахівців спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  здійснюється на принципах демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, організацій споживчої кооперації, підприємств та установ інших форм господарювання, студентів та їх батьків.

Науково-методична робота викладачів циклової комісії спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності випускників коледжу на сучасному ринку праці шляхом вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної спрямованості товарознавчо-комерційних дисциплін; впровадження поряд з традиційними формами навчання  нетрадиційних, інноваційних технологій, які взаємодоповнюють одні одних і які можуть забезпечити в умовах сьогоднішнього дня високу якість підготовки молодших спеціалістів.

Особливістю навчального процесу є те, що студенти виконують курсові роботи за матеріалами конкретного підприємства. Завдяки цьому теоретичні знання, набуті в аудиторіях, доповнюються глибокою практичною підготовкою.

Навчальну і виробничу практику студенти мають змогу проходити на підприємствах, організаціях Кіровоградської облспоживспілки та виробничих і торговельних підприємствах області інших форм власності: ДП «Гарантія маркет», супермаркет «Фуршет», ТОВ «Копилка», Відкрите акціонерне товариство «Креатив», Закрите акціонерне товариство «Гідросила», підприємство «Універсальна міжрайонна оптова торговельна база  облспоживспілки» тощо, з якими адміністрацією коледжу укладені відповідні домовленості. Всі бази практики паспортизовані і забезпечують необхідні умови для виконання програм практики.

Маркетолог – ефективний фахівець, який розробляє стратегію і тактику розвитку ринкової поведінки підприємства на основі маркетингової інформації;  організує комплекс ринкових досліджень, пов’язаних з ринком, товаром, споживачем; організує, планує і проводить рекламні кампанії;  аналізує ефективність проведення маркетингових заходів; креативно мислить, комунікабельний, вміє працювати в команді.

На підприємствах діють спеціальні відділи маркетингу, де випускники можуть працювати на посадах:

 бренд – менеджер, менеджер з маркетингу, менеджер з реклами;

  спеціаліст за методами розширення ринків збуту;

– спеціаліст з аналізу та планування маркетингової діяльності;

  начальник відділу реклами, зв’язків з громадськістю та пресою;

– маркетолог-аналітик, маркетолог з ефективності підприємства, маркетолог-консультант тощо.           

Випускники коледжу за цією спеціальністю зможуть продовжити навчання за інтегрованими навчальними планами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (магістр) у Полтавському університеті економіки і торгівлі та Кіровоградському Національному технічному університеті.

 

 

Панченко Володимир Анатолійович в 1994 році закінчив Полтавський кооперативний інститут,спеціальності «Товарознавство продовольчих товарів, в 1998 році , педагогічний факультет Полтавського кооперативного інституту за спеціальністю «Професійне навчання», присвоєно кваліфікацію «Викладач «Основи торговельного підприємництва». Викладач вищої категорії, магістр товарознавства, кандидат економічних наук, доктор філософії. Займає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.

 

 

  

 

 

Караван Андрій Григорович – викладач дисципліни “Комерційна діяльність”. Закінчив Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П.Сая в 2002 році. В 2005 році закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України ,факультет «Товарознавство та комерційна діяльність», здобув кваліфікацію «магістра  товарознавства , з 2005 року здобувач Полтавського університету економіки і торгівлі.

 

 

 

 

Акімкін Олександр Миколайович – викладач-спеціаліст. У 2011 році закінчив Кіровоградський кооперативний коледж імені М.П.Сая за спеціальністю Товарознавство та комерційна діяльність. Здобув вищу освіту у Полтавському університеті економіки і торгівлі за спеціальністю  Товарознавство та експертиза в митній справі, здобув кваліфікацію «спеціаліст товарознавець-експерт».

 

Черноусова Олена Олександрівна, викладач вищої категорії, в 1993 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 2012 році закінчила Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціальність Маркетинг.

З 1997 року викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Маркетинг», «Комунікаційна діяльність». Стаж викладацької роботи більше 20 років.

Циклова комісія товарознавства та маркетингової діяльності
Догори