Участь студентів у Міжнародній науково-практичній конференції

02-04 травня 2021 року в м. Мадрид (Іспанія) відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT», у якій прийняв участь студент ІІ курсу групи ПВ9-19-28 спеціальності 081 «Право» Коваленко В.К. Тема доповіді «Соціальна політика держави: правові аспекти». Конференція відбулася дистанційно.

Участь студентів у Всеукраїнській конференції “Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції та перспективи розвитку”

22 квітня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих учених “Підприємництво і торгівля: січасні тенденції та перспективи розвитку”, в якій взяла участь студентка третього курсу Душок Вікторія, тема доповіді “Особливості менеджменту як інстирументу підвищення ефективності діяльності підприємства”, науковий керівник Черненко О. В., кандидат педагогічних наук, викладач-методист.

 

 

Виховний захід “Чорнобиль не має минулого”

В умовах дистанційного навчання на І і ІІ курсі 26 квітня 2021 року проведено виховний захід “Чорнобиль не має минулого…”.

Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті чорнобильська трагедія. Пройшло тридцять п’ять років з того часу, як вибухнув реактор на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Смертоносна пилюка з ядерної печі покрила білі хати, квітучі сади, зелені ліси, засіяні поля.

 

І вже 35 років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади і хворіє серце, тому що знає – не на добро це, не на життя. Своїм відлунням Чорнобильська катастрофа спонукає до пильності. Вона знову і знову примушує замислитися на тим, що науково-технічний прогрес не тільки дає сучасній людині засоби, щоб досягти намічених цілей на шляху цивілізованого поступу, а й вимагає (й дозволяє) знаходити запобіжники, котрі дають гарантії безпеки, а це прямо пов’язано і з формуванням та розвитком світоглядних моральних засад, які об’єднують людей.
Чорнобиль кличе людство до консолідації заради власного порятунку.

27 науково-практична конференція «Я – громадянин України»

Підсумком роботи студентського наукового товариства за 2020/2021  навчальний рік у Кіровоградському кооперативному фаховому коледжі економіки і права імені М.П. Сая стала 27 науково-практична конференція «Я – громадянин України» присвячена 100-річчю заснування кооперативної освіти на Єлисаветградщині, яка відкрила нові, сучасні погляди на різноманітні сфери суспільного життя та реформаційні процеси у галузях економіки, фінансів, інформаційних технологій, бізнесу та права.

Значне місце у тематиці досліджень було відведено актуальним проблемам права, малого бізнесу, маркетингу, ІТ технологіям, патріотичному вихованню молоді та пропагуванню громадянських цінностей.

У рамках насиченої програми працювали дві секції: з проблем права і з загальноекономічних проблем та бізнесу.

Особливістю студентської науково-практичної конференції є те, що студентам надана можливість презентувати результати власних досліджень, почути критичні зауваження та обмінятися інформацією.

На засіданнях секцій було пізнавально, динамічно, а ще було багато ефективного спілкування. Молодь активно долучалася до обговорення доповідей, висловлюючи та захищаючи власну точну зору з питань, що розглядалися. Дискусії були цікавими та конструктивними.

#GlobalMoneyWeek2021

Початок щорічної міжнародної інформаційної компанії #GlobalMoneyWeek2021 стартував у Кіровоградському кооперативному фаховому коледжі економіки і права імені М. П. Сая. Студенти обліково-фінансових спеціальностей та всі бажаючі долучилися до цієї події. Офіційна тема цьогорічного заходу «Бережіть себе, бережіть свої гроші».

 

Захід було проведено з дотриманням всіх карантинних норм.

Онлайн-захід UGEN Challenge IT для студентів коледжу

Студенти третього курсу спеціальності Інженерія програмного забезпечення взяли участь у онлайн-тренінгу для студентів ІТ-спеціальностей UGEN Challenge. Захід проходи в у режимі онлайн на платформі Zoom.

 

В програму вебінару входять:

– щоденні виступи компаній;

– бізнес-гра на перевірку твоїх soft skills;

– чат для спілкування з роботодавцями.

Всі учасники вебінару по закінченню отримали сертифікати.

 

Адміністрація коледжу

                     

Михайлов Олександр Васильович

Директор коледжу,  кандидат педагогічних наук, доцент, доктор філософії.  Заслужений працівник народної освіти України, депутат обласної ради, член спілки юристів України,  експерт міністерства освіти, науки і молоді України.                                                           

                                 

 

Панченко Володимир Анатолійович

Заступник директора з навчально-виховної роботи,  доктор економічних наук, професор, викладач-методист.

 

 

 

 

Панченко Оксана Петрівна

Заступник директора з навчально-методичної роботи, кандидат економічних наук, викладач-методист.

 

 

 

 

 

Адаменко Володимир Миколайович

                                                                              Завідувач виробничої практики, завідувач                                                                                заочного відділення

 

                                                                  

                   

 

Ткаченко Світлана Миколаївна

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

                         

Переверзєв Дмитро Миколайович                                                                               

Юрисконсульт коледжу

Історія створення та еволюція навчального закладу

Історія кооперативної освіти в нашому краї сягає ще в 1921 рік, тобто, майже в 100-річну давнину.

1 жовтня 1921 року в м. Єлисаветграді на базі соціально-економічної школи відкрито кооперативний технікум, підпорядкований Єлисаведградському повітовому відділу народної освіти, а з введенням округів і ліквідацією повіти – Єлисаведградський окружній інспектурі народної освіти.

В 1923 році кооперативний технікум було реорганізовано в торгово-промислову школу.

В 1928 році Зінов’євська торгово-промислова школа реорганізовується в кооперативну професійну школу, на базі якої в 1930 році знову було засновано кооперативний технікум. Зінов’євський кооперативний технікум готував спеціалістів середньої ланки за такими профілями: економічно-обліковий, економічно-плановий,товарознавчо-економічний.

В січні 1935 року в зв’язку з перейменуванням міста Зінов’євська в місто Кіров, технікум став називатись Кіровським кооперативним технікумом.

В 1957 році відповідно до постанови Укоопспілки від 3 квітня 1957 р.(протокол № 20 п.2) відкрито Кіровоградський кооперативний технікум.

Приміщення Кіровоградського кооперативного технікуму, кінець 1950-х 

В 1964 р. кооперативному технікуму присвоєно звання Миколи Петровича Сая, який з 1927 року працював в системі споживчої кооперації, пройшовши шлях від інструктора райспоживспілки до голови правління Укоопспілки.

 

Портрет Миколи Петровича Сая

Микола Петрович Сай народився в 1909 році в м. П’ятихатки Дніпропетровської області. Свою трудову діяльність Микола Петрович почав з 16-тирічного віку робочим залізничного депо. З 1927 року і до кінця своїх днів працював в системі споживчої кооперації.

За період діяльності в системі споживчої кооперації пройшов шлях від інструктора райспоживспілки до голови правління республіканської спілки споживчих товариств і члена правління Центроспілки СРСР.

Микола Петрович був учасником Великої Вітчизняної війни. Після демобілізації із рядів Радянської армії він був обраним головою правління Кіровоградської облспоживспілки.
Працюючи на цьому посту з 1944 року по 1950 рік, Микола Петрович своєю невтомною діяльністю здійснював велику роботу з виховання і розвитку кооперативної торгівлі області в післявоєнний період.
Особливе значення М.П.Сай приділяв питанню підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для системи споживчої кооперації області, висуванню молодих спеціалістів на керівну роботу, а також жінок, які показали себе вмілими організаторами, що хорошо знають свою справу.

Як досвідченого працівника, вмілого організатора М.П. Сая було направлено на роботу заступником голови правління по заготівлях. Через деякий період Миколу Петровича було висунуто на посаду першого заступника голови правління, а потім і голови правління Укоопспілки (1956-1964 рр.)                                    М.П. Сай приймав активну участь у міжнародному кооперативному русі. Міжнародний кооперативний альянс вибрав його членом ЦК МКА. На засіданнях Конгресу Міжнародного кооперавтивного Альянсу М.П.Сай виступав за подальший розвиток економічних відносин між кооперативами різних країн, за співпрацю кооперативів, за рівноправність, за скорочення гонки озброєнь і встановлення міцного миру у всьому світі.

У 2003 році відбулася реорганізація Кіровоградського кооперативного технікуму економіки і права імені М.П. Сая в Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М. П. Сая та ліцензування та акредитація його на право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на денній та заочній формах навчання.

2016 року зігдно Постанови Правління Облспоживспілки Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая перейменовано у Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і праві мені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств. 

На даний час коледж готує висококваліфікованих спеціалістів за наступними спеціальностями:

  • Право
  • Інженерія програмного забезпечення
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Маркетинг
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Студенти правознавчого відділення Вищого навчального закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая відвідали Ленінський районний суд м. Кіровограда

 

Студенти правознавчого відділення Вищого навчального закладу «Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая» 22 жовтня 2019 року відвідали Ленінський районний суд м. Кіровограда в межах заходу «День відкритих дверей».

Студентів вищого навчального закладу зустрічали керівник апарату Остапенко Юлія Володимирівна та прес-секретар Андрієнко Анастасія Олегівна.

Керівник апарату суду Остапенко Юлія Володимирівна ознайомила присутніх майбутніх спеціалістів  з планом заходу та провела короткий інструктаж з правил поведінки в суді та під час судового засідання.

Під час  екскурсію в Ленінському районному судді, студентів було ознайомлено з  цивільною канцелярією, залами судових засідань, ознайомлення з діяльністю суду, роботою працівників апарату суду, відвідування судових засідань та бесіда з суддею-спікером, на якій можна було поставити запитання.

Студенти були присутніми під час розгляду у відкритому судовому засіданні кримінального провадження під головуванням судді Майданнікова О. І. за обвинуваченням особи у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України.

Наступним засідання було під головуванням судді Льон С. М. за обвинуваченням особи у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжка) передбаченого частиною першою статті 185 Кримінального кодексу України.

Святкування “Дня коледжа” 03.10.2019 року

Минає майже століття з дня відкриття на базі соціально-економічної школи в м. Єлисаветграді технікума.

А вже 3 квітня 1957 року був відкритий Кіровоградський кооперативний технікум, який власне, і займався підготовкою кадрів для системи.

Беручи до уваги заслуги М.П. Сая, відомого працівника споживчої кооперації, який пройшов шлях від інструктура райспоживспілки до голови правління Укоопспілки, у 1964 році було вирішено присвоїти його ім’янавчальному закладу.

Вищому навчальному закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая виповнюється 98 років!!!!