Висновки

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит