ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

Циклова комісія правових дисциплін

Знання права гідне найвищої поваги!

 

Такий девіз циклової комісії правових дисциплін Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П. Сая.

 

Як відомо, рівень розвитку держави оцінюють за рівнем освіченості її населення. А становлення демократичної правової держави пов’язують з рівнем забезпеченості населення правовою допомогою. Вирішити завдання побудови правової демократичної держави, в які й би панувало право, а права і свободи пересічного громадянина стали найважливішим об’єктом діяльності держави, можливо лише за високого рівня правової свідомості та правової культури всього населення країни. Що ж до фахівців у сфері юриспруденції, то саме вони є тим началом, яке здатне здійснити якісні конструктивні зміни в нашому суспільстві та нашій державі.

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая одним із перших на теренах незалежної України розпочав підготовку правознавців. Вже 21 рік, починаючи з 1993 року наш навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів спеціальності “Правознавство”.

Випускники-правознавці після закінчення коледжу підготовлені до правотворчої, правозастосувальної, правоохоронної діяльності. Вони володіють необхідними знаннями з теорії держави і права, цивільного права та процесу, економічної теорії та інших дисциплін; вміють використовувати в своїй професійній діяльності чинне законодавство, вільно орієнтуватися в системі права України, вміють давати правильну правову оцінку подіям і вчинкам, вести дискусії, аналізувати норми права, приймати професійні рішення відповідно до чинного законодавства.

Найбільша заслуга в успіхах наших випускників – високий рівень та майстерність викладачів циклової комісії правознавчих дисциплін. Тривалий час цикловому комісію очолювала Левківська Тамара Дмитрівна, якої, нажаль, вже немає серед нас. Але вона внесла неоціненний вклад в організацію діяльності циклової комісії. Саме вона стояла у витоків створення циклової комісії, налагодження зв’язків з правоохоронними органами, створення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Сьогодні у складі циклової комісії 7 викладачів, середній вік яких складає 35 років. Всі викладачі мають освіту, що відповідає вимогам українського законодавства, та досвід роботи, якого вимагають потреби сучасних студентів і роботодавців.

В першу чергу хотілося б зазначити, що членом циклової комісії правових дисциплін (і це є її гордістю) є директор коледжу Михайлов Олександр Васильович – заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, доктор філософії. Розпочавши свій професійний шлях звичайним викладачем Олександр Васильович незабаром стає директором коледжу (тоді ще технікуму), якому віддає всі свої вміння та любов. Саме завдяки його далекоглядності та організаторським здібностям стала можливою підготовка в коледжі студентів-правознавців. Олександр Васильович завжди надає допомогу в організації та проведенні найрізноманітніших заходів, учасниками яких є викладачі циклової комісії та студенти юридичного відділення. Разом з тим директор коледжу є не лише гарним організатором та адміністратором, він є талановитим викладачем. На його заняттях завжди цікаво, а тому студенти із задоволенням поспішають на заняття, що проводяться Олександром Васильовичем. Любов студентів до директора коледжу пояснюється ще й тим, що він, плануючи проведення тих чи інших заходів, завжди враховує думку молоді. Як, наприклад, на цьогорічному святі 1-го дзвоника, він, зібравши біля себе старшокурсників, радився з ними як краще відсвяткувати 90-річчя нашого навчального закладу. Така увага не може не захоплювати молоді серця, адже вони вважають себе вже дорослими людьми з думкою яких повинні рахуватися. Незважаючи на суворий характер та вимогливість в роботі як до себе, так і до оточуючих, кожен із співробітників знає, що може розраховувати на розуміння Олександра Васильовича, його допомогу, підтримку та пораду.

 

 

 

 Головою циклової комісії правових дисциплін є Переверзєв Дмитро Миколайович – магістр, викладач вищої категорії.

 Свій професійний шлях Переверзєв Дмитро Миколайович розпочав 1996 року вступивши до Кіровоградського кооперативного коледжу (технікуму) економіки і права ім. М.П. Сая за спеціальністю «Правознавство».

Та викладацькою діяльністю почав займатися не одразу. В його активі досвід практичної роботи, адже до прийняття на посаду викладача в коледжі він працював юрисконсультом в державному підприємстві «Цетргаз», та заступником начальника юридичного відділу Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств. А з 2004 року Дмитро Миколайович розпочав викладацьку діяльність на посаді викладача циклової комісії правових дисциплін. Однією з форм проведення занять, що практикуються цим викладачем і найбільше подобаються студентам, є ділові ігри. Саме завдяки таким заняття студенти мають можливість поставити себе на місце судді, слідчого, свідка, позивача тощо. Та студентам невідомо, що підготовка такого заняття вимагає від викладача концентрації всіх його знань і сил. Це лише зі сторони здається, що ти присутній на цікавій захопливій грі, а насправді це копітка, відповідальна і важка праця, з якою Дмитро Миколайович справляється на «відмінно». Недарма студенти його люблять та поважають, а колеги завжди можуть розраховувати на підтримку. На сьогодні Переверзєв Дмитро Миколайович – магістр, спеціаліст вищої категорії, а до того ще й юрист коледжу. Він не втрачає зв’язок з практикою та разом з тим займається науковою роботою – має декілька наукових розробок. І все це тільки позитивно відображається на проведенні ним занять.              

 

 

 

Михайловська Наталя Олександрівна –  

Випускниця Кіровоградського кооперативного коледжу (тоді ще технікуму) Натяля Олександрівна відразу розпочала свою трудову діяльність в його стінах. Маючи розвинену фантазію та неабияку працелюбність цей викладач використовує у своїй роботі переважно активні методи навчання, які стимулюють студентів до творчого пошуку, нестандартних рішень та індивідуальності. Надзвичайно вимоглива до дисципліни та навчання Наталя Олександрівна тим не менше користується авторитетом та повагою серед студентів. Активна та цілеспрямована вона може цікаво організувати не лише аудиторні заняття, а й позаурочну роботу студентів. Так, під керівництвом Наталі Олександрівни студенти юридичного відділення зайняти І та ІІ місця в обласному конкурсі «Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді». Постійна та наполеглива праця над собою та над своєю педагогічною майстерністю принесла свої плоди і в 2009-2010 навчальному році Михайловська Наталя Олександрівна стала переможницею конкурсу «Кращий викладач року». Займається Михайловська Н.О. й науковою роботою. Її наукові статті друкуються в науковому збірнику Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Під керівництвом Наталі Олександрівни студенти постійно беруть участь в міжвузівських міжнародних студентських науково-практичних конференціях, зокрема в Тодиківських читаннях (м. Харків) Черкаських читаннях (м. Черкаси). Девізом Наталі Олександрівни є вислів А. Дістервега «Звичайний викладач промовляє істини, хороший вчить їх знаходити».

  

 

 

 Кричун Валентина Валентинівна – викладач першої категорії.

 

 

 Коваленко Тетяна Володимирівна – викладач другої категорії.

 

 

 

 

 

 

 Всі свої зусилля в роботі викладачі циклової комісії правових дисциплін спрямовують на відновлення елітарності вищої юридичної освіти, відродження кращих традицій юридичної школи, підготовку кваліфікованої і високоінтелектуальної особистості. Приділяють увагу навчанню кадрів, які мали б ґрунтовну теоретичну підготовку та сформовані необхідні практичні навички та вміння. Однією із складових частин підготовки фахівців у нашому коледжі (яка сприяє досягненню зазначених вище завдань) є навчально-дослідна та науково-дослідницька робота, яка підвищує ефективність навчального процесу, розвиває у студентів наукове мислення, прищеплює навики самостійних досліджень, розвиває ініціативу, формує творчий підхід до розв’язання проблеми, допомагає розкриттю інтелектуальних здібностей та творчих можливостей. Слід зазначити, що всі викладачі циклової комісії здійснюють активне методичне керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, зокрема, під час підготовки доповідей на студентські науково-практичні конференції та організації заходів на тиждень циклової комісії правознавчих дисциплін. Неодноразово доповіді студентів юридичного відділення визнавалися найкращими, серед них доповіді на такі теми: «Адміністративні послуги та їх надання», «Правові та моральні аспекти ексгумації», «Юридична освіта в Україні та країнах Європи», «Дослідження деяких аспектів конфліктної поведінки студентів»; «Державні символи України: історія виникнення та сьогодення»; «Глобальне потепління – міф чи реальність»; «Здоров’я наречених: особиста справи чи проблема державного значення». А заходи підготовлені до тижня циклової комісії – найцікавішими, серед них: круглі столи на теми «Держана мова: проблемні аспекти», «Смертна кара: за і проти»; ділові ігри з цивільного та кримінального процесів; брейн-ринги «Жити за законами держави» тощо.

Своїми знаннями, новим баченням сучасної правової політики держави, педагогічною майстерністю та духовними якостями, викладачі циклової комісії правових дисциплін формують сучасних юристів з високою інтелектуальною і правовою свідомістю. В той же час своєю наполегливою працею викладачі щоденно вдосконалюють свій професійний рівень і методику викладання.

Для викладачів циклової комісії правових дисциплін керівним принципом в роботі є: «Високоосвічений спеціаліст – в усіх галузях юриспруденції». Саме в дотриманні простих і мудрих людських правил – головний успіх роботи циклової комісії.

 

22 березня 2018 року у Вищому навчальному закладі Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М П. Сая проходила  ХХIV студентська науково-практична конференції «Я – громадянин України»!

Метою проведення наукового заходу стало обговорення і узагальнення науково-пошукової роботи, об’єднання зусиль молодих фахівців з права для ефективного вміння орієнтуватися в новелах сучасного законодавства.

Конференція – це лише верхівка “наукового айсберга”. Проведена на відповідному рівні (на яку студенти прибудули з метою поспілкуватися з однодумцями, а не “для галочки”, отримання автоматичного заліку тощо) конференція повинна не лише підтвердити належний рівень виконаної наукової роботи, а й показати студента-дослідника як мовну толерантну особистість. Саме на таких заходах під час наукових дискусій виробляється самостійність, оригінальність висловлювання, вміння обґрунтовувати, спростовувати хибні думки, відбувається опанування мистецтвом аргументованої полеміки. Разом з тим набувається професійний досвід, відбувається суспільне визнання в середовищі фахівців.

Першою доповіддю на секції з проблем права була доповідь на тему: «Злочини тоталітарного радянського режиму проти українського народу», студентки групи ОО9/11-16-17-21 Жмак Я., науковий керівник – Бакума Я.О. Доповідь була побудована на дослідженні історичної трагедії українського народу – голодомор 1932-1933 років, як злочини тоталітарного радянського режиму.

Патріотизм передбачає любов до духовних, культурних і матеріальних цінностей своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її культурного надбання та захист інтересів своєї громади, народу в цілому. Історичне джерело патріотизму – це формування прив’язаності до релігії в традиціях своїх предків, землі свого народження, рідної мови, народних традицій та культури. А патріотизм Ліни Костенко, це внесок у побудову незалежної України через поезію. З доповіддю на тему «Патріотична аура у творчості Ліни Костенко» виступила студентка групи ПВ9/11-16/17-28 Степанова Д., науковий керівник Навроцька О.В.

На сьогоднішній день актуальним є питання критичного мислення студентської молоді з яким розбиралася студентка групи ПВ9/11-16/17-28 Андросович Н., науковий керівник Михайловська Н.О. Тема доповіді: «Критичне мислення студентської молоді».

Також дослідили поняття криптовалюти, біткоїнів, ризиків такої валюти студентки групи ПВ9/11-15-16-38 Галкіна В. та Кузьменко А. з доповіддю на тему: «Криптовалюта і закон», науковий керівник – Переверзєв Д.М.

Слідуючою не менш цікавою темою, яку дослідила студентка групи ПТБ9/11-16-17-22 Гартман Т., науковий керівник Панченко О.П. була тема: «Левитський М.В. та його роль у створенні перших сільськогосподарських кооперативів».

Стабільність у сім’ї обумовлена рівнем взаємної турботи обох із подружжя, які мають підтримувати одне одного: сприяти тому, щоб один з подружжя отримав відповідну освіту, набув кваліфікацію, успішно просувався по роботі тощо.

Сімейне законодавство передбачає обов’язок подружжя матеріально підтримувати один одного у шлюбі. Цей обов’язок не залежить від віку, стану здоров’я, матеріального благополуччя. Майнові права та обов’язки щодо надання взаємної підтримки виникають у подружжя з моменту реєстрації шлюбу та існують протягом усього часу перебування в шлюбі.

За нормальних сімейних стосунків подружжя добровільно піклується один про одного, і проблем щодо утримання не існує. Як справедливо зазначалося в літературі, обов’язок щодо надання матеріальної допомоги одним із подружжя виникає як моральний – з часу укладання шлюбу, і одночасно як юридичний – з моменту, коли з’являються необхідні для цього підстави.

Розібратися зі змінами до чинного законодавства стосовно аліментних зобов’язань нам допоможе студентка групи ПВ9/11-16-17-28 Байрактар А., науковий керівник – Михайловська Н.О., тема: «Особливості впровадження змін до законодавства стосовно стягнення аліментів».

 

Циклова комісія правових дисциплін
Догори