ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

Циклова комісія комп’ютерних технологій

 

У ногу з часом

 

На теперішній час спеціальності, що пов’язані з інформаційними технологіями, зокрема спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» є однією із найбільш затребуваних: незважаючи на економічну кризу, спеціалістів з інформаційних технологій в Україні не вистачає.

 Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» відрізняється своєю широтою і фундаментальністю.

 Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності в сфері інформатизації, створюючи та експлуатуючи програмне забезпечення різних типів, а саме: розрахункові задачі, автоматизовані системи, Web-дизайн, реклама, робота з графікою, обслуговування баз даних, офісні програми тощо.

 Хоча у ґендерному співвідношенні на даний момент сфера інформаційних технологій вважається переважно чоловічою, багато дослідників вважають, що саме зростання числа жінок в комп’ютерних спеціальностях може допомогти у подоланні кризи сучасної програмної індустрії.

 І коледж у цьому випадку не став винятком: у групах майбутніх програмістів навчаються і дівчата – окраса груп цього напрямку.

 Основним завданням циклової комісії комп’ютерних технологій є реалізація питань підвищення професійного рівня випускників коледжу для конкурентоспроможності на сучасному ринку праці шляхом вдосконалення навчально-виховного процесу сучасними засобами інформаційних технологій.

 Серед основних шляхів реалізації методичної проблеми циклової комісії викладачами було обрано такі шляхи:

 Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх засобів, передового педагогічного досвіду;

 Підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності шляхом планової підготовки, самоосвіти;

 Підвищення рівня організації самостійної роботи студентів і контролю за нею;

 Впровадження в навчальний процес елементів дистанційної освіти; розробка електронної бібліотеки;

 Удосконалення методів поточного та підсумкового контролю знань студентів з предметів за допомогою тестування;

 Підвищення рівня духовної, професійної, інтелектуальної культури студентів.

 Отже, Наша циклова комісія є наймолодшою у коледжі. Але ми з гордістю можемо сказати: «Нам є чим пишатися»!

 

Голова циклової комісії комп`ютерних технологій

Сорокун Світлана Вікторівна , кандидат технічних наук, викладач вищої категорії.

Сорокун Світлана Вікторівна – викладач першої категорії, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: Конструювання програмного забезпечення, Комп’ютерна схемотехніка, Розробка WEB-застосувань, Основи програмної інженерії. Сорокун Світлана Вікторівна захистила в 2010 році кандидатську дисертацію на тему «Інформаційні технології оптимізації багатостудійного технологічного процесу з людинно-машинною взаємодією». 

 

 

 

 

Чиглінцева Наталія Вікторівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач математичних дисциплін.

 

 

   

Чиглінцева Наталія Вікторівна у 1994 році закінчила Кіровоградський педагогічний інститут імені А.С. Пушкіна за спеціальністю «Математика та фізика», здобула кваліфікацію вчителя математики та фізики.
У 2005 році закінчила магістратуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.
Методична проблема, над якою працює викладач:
«Формування і розвиток творчої особистості студента у процесі вивчення математики»
Педагогічне кредо викладача:
«Розвивати творчий потенціал кожної дитини, а не відібраних, адже кожна дитина талановита від народження».
Основні напрямки реалізації:
Спонукати учнів до творчої праці, бути їх помічником і провідником.
Організовувати заняття так, щоб на ньому неможливо було б не мислити творчо.
Формувати у студентів уявлення про ідеї та методи математики, її всезагальну роль у пізнанні природи та суспільства.
Не подавати вихованцям готових знань, а підводити їх до самостійного розв´язання поставлених проблем.
Cтимулювання самостійності вихованців у навчанні і позакласній роботі.
Cтановлення компетентної особистості, а також організація змістовного дозвілля студентів.
Викладач формує у студентів зацікавленість дисципліною, мотивуючи її практичне застосування, вдало поєднує різні форми роботи, застосовує особистісно-орієнтований підхід, використовує як традиційні, так і інноваційні технології навчання.
Значну увагу приділяє розвитку творчих та пізнавальних здібностей студентів, постійно працює над формуванням у студентів навичок раціональної організації навчання, вміння застосовувати отримані знання та практичні навички у майбутній професійній діяльності. Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. ЇЇ вихованці неодноразово посідали призові місця на обласних олімпіадах з математики.
Викладач плідно працює над оновленням комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін. Викладач приймає участь у науковій, профорієнтаційній роботі та іміджевих заходах коледжу та облспоживспілки.

 

 

“Математика – цариця наук!” – так вважає викладач та його вихованці. А ще математика може буди цікавою.

  

“Математичний двобій” між командами хлопців та дівчат. Впевнену перемогу здобула команда дівчат, адже в її складі була Наталія Вікторівна. 

 

 

Сорока Олексій Олексійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Олексій Олексійович випускник Московьского Державного Університету ім.М.В.Ломоносова 1995 р. Майже все своє життя присвятив підготовці висококваліфікованих спеціалістів в галузі інформаційних техноголій. Його випускники – успішні науковці, викладачі ЦНТУ, перспективні практики в галузі розробки програмних продуктів. Під керівництвом Сороки О.О. студенти коледжу неодноразово здобували призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з Інформатики. 

 

 

 

Кіріченко Олексій Павлович – викладач.
Випускник Кіровоградського Національного Технічного Університету, спеціальності “комп`ютерна інженерія”, має ряд наукових публікацій.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Студентська науково-практична конференція «Я – громадянин України» – це результат роботи студентського наукового товариства Вищого начального закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая за 2017-2018 навчальний рік.

  

                   На засіданнях двадцять четвертої конференції було цікаво, змістовно і дуже активно.

               Тож які питання обговорювали студенти-науковці, викладачі і учасники конференції на засіданні секції з загальноекономічних проблем і бізнесу?

              Оксана Кулик із своїм науковим керівником Панченко О.П. досліджувала інноваційні чинники розвитку ринку праці в сучасних умовах. В роботі проаналізовано основні передумови формування соціальних інновацій на ринку праці щодо трансформації зайнятості. Зроблено висновки щодо найбільш важливих ризиків та особливостей запровадження соціальних інновацій на ринку праці; щодо трансформації зайнятості в контексті запобігання негативних наслідків прекаризації, забезпечення гнучкості та захищеності зайнятості.

             А ви знали, який маркетинговий інструментарій випробовують на покупцях сучасні супермаркети? А ми тепер знаємо, як використовується візуальний мерчандайзинг, наскільки це ефективний маркетинговий інструмент. Саме це питання вивчала майбутній маркетолог Сівірян Оксана під керівництвом Панченко В.А.

              Сучасні напрями оцінки функціонування роздрібної торговельної мережі системи споживчої кооперації вивчала Жмак Яна під керівництвом Панченко О.П.

              Іванова Дарія презентувала доповідь на тему «Побудова ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної роботи страхової компанії». Разом із науковим керівником Тітенко Л.В. вони чітко описали фактори, які впливають на конкурентоспроможність страхової послуги.

              Неабиякий інтерес у учасників конференції викликала доповідь про використання комунікаційних процесів в ефективному управлінні персоналом, адже сучасна молодь розуміє, що комунікації на даному етапі розвитку суспільства – це важливий чинник успішності майбутнього професіонала. Саме про це було дослідження Миронченко Дарини  та її наукового керівника Панченко В.А.

               Сучасні вимоги для організації виставок та ярмарок вивчала Майдан Тетяна під науковим керівництвом Акімкіна О.М.

            На сучасному етапі розвитку підприємництва і торгівлі значне місце на ринку належить віртуальним підприємствам. Їх кількість дедалі зростає з інноваціями у сфері інтернет-послуг. Саме технологічні засоби та принципи організації віртуальних підприємств досліджували викладач  Акімкін  О.М. та майбутній підприємець Ворошніна Світлана.

 

 

Навчально – методичне забезпечення для спеціальностей “Розробка програмного забезпечення”, “Інженерія програмного забезпечення”, “Обслуговування компютерних систем і мереж”, “Програмна інженерія”.

Циклова комісія комп’ютерних технологій
Догори