Циклова комісія комп’ютерних технологій

У ногу з часом

На теперішній час спеціальності, що пов’язані з інформаційними технологіями, зокрема спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» є однією із найбільш затребуваних: незважаючи на економічну кризу, спеціалістів з інформаційних технологій в Україні не вистачає.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» відрізняється своєю широтою і фундаментальністю.

Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності в сфері інформатизації, створюючи та експлуатуючи програмне забезпечення різних типів, а саме: розрахункові задачі, автоматизовані системи, Web-дизайн, реклама, робота з графікою, обслуговування баз даних, офісні програми тощо.

Хоча у ґендерному співвідношенні на даний момент сфера інформаційних технологій вважається переважно чоловічою, багато дослідників вважають, що саме зростання числа жінок в комп’ютерних спеціальностях може допомогти у подоланні кризи сучасної програмної індустрії.

І коледж у цьому випадку не став винятком: у групах майбутніх програмістів навчаються і дівчата – окраса груп цього напрямку.

Основним завданням циклової комісії комп’ютерних технологій є реалізація питань підвищення професійного рівня випускників коледжу для конкурентоспроможності на сучасному ринку праці шляхом вдосконалення навчально-виховного процесу сучасними засобами інформаційних технологій.

Серед основних шляхів реалізації методичної проблеми циклової комісії викладачами було обрано такі шляхи:

Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх засобів, передового педагогічного досвіду;

Підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності шляхом планової підготовки, самоосвіти;

Підвищення рівня організації самостійної роботи студентів і контролю за нею;

Впровадження в навчальний процес елементів дистанційної освіти; розробка електронної бібліотеки;

Удосконалення методів поточного та підсумкового контролю знань студентів з предметів за допомогою тестування;

Підвищення рівня духовної, професійної, інтелектуальної культури студентів.

Отже, наша циклова комісія є наймолодшою у коледжі. Але ми з гордістю можемо сказати: «Нам є чим пишатися»!

До складу циклової комісії входять:

Чиглінцева Наталія Вікторівна – голова циклової комісії комп’ютерних технологій, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач математичних дисциплін.

Викладає дисципліни: математична логіка, лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз, чисельні методи, дискретна математика, вища математика, диференціальні рівняння.

Наталія Вікторівна у 1994 році закінчила Кіровоградський педагогічний інститут імені А.С. Пушкіна за спеціальністю «Математика та фізика», здобула кваліфікацію вчителя математики та фізики.
У 2005 році закінчила магістратуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.
Методична проблема, над якою працює викладач:
«Формування і розвиток творчої особистості студента у процесі вивчення математики»
Педагогічне кредо викладача:
«Розвивати творчий потенціал кожної дитини, а не відібраних, адже кожна дитина талановита від народження».
Основні напрямки реалізації:
Спонукати учнів до творчої праці, бути їх помічником і провідником.
Організовувати заняття так, щоб на ньому неможливо було б не мислити творчо.
Формувати у студентів уявлення про ідеї та методи математики, її всезагальну роль у пізнанні природи та суспільства.
Не подавати вихованцям готових знань, а підводити їх до самостійного розв´язання поставлених проблем.
Cтимулювання самостійності вихованців у навчанні і позакласній роботі.
Cтановлення компетентної особистості, а також організація змістовного дозвілля студентів.
Викладач формує у студентів зацікавленість дисципліною, мотивуючи її практичне застосування, вдало поєднує різні форми роботи, застосовує особистісно-орієнтований підхід, використовує як традиційні, так і інноваційні технології навчання.
Значну увагу приділяє розвитку творчих та пізнавальних здібностей студентів, постійно працює над формуванням у студентів навичок раціональної організації навчання, вміння застосовувати отримані знання та практичні навички у майбутній професійній діяльності. Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. ЇЇ вихованці неодноразово посідали призові місця на обласних олімпіадах з математики.
Викладач плідно працює над оновленням комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін. Викладач приймає участь у науковій, профорієнтаційній роботі та іміджевих заходах коледжу та облспоживспілки.

Бісюк Віктор Анатолійович – викладач першої кваліфікаційної категорії, автор ряду наукових публікацій в періодичних виданнях.

Викладає дисципліни: розробка веб-застосувань, конструювання програмного забезпечення, архітектура комп’ютера, інженерна та комп’ютерна графіка.

Віктор Анатолійович закінчив у 2000 році Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю “Системне програмування”.

Відзнаки: Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу “Винахід – 2007” “Кращий винахід в Кіровоградський області”.

Собінов Олександр Георгійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни:  операційні системи, проектний практикум, нечітка логіка, основи програмної інженерії, інструментальні засоби візуального програмування.

В 1984 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”, 2002 – Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю “Системне програмування”.

Сорока Олексій Олексійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: основи програмування та алгоритмічні мови, алгоритми та структури даних, комп’ютерна схемотехніка, бази даних, програмування мовою Асемблер, організація комп’ютерних мереж.

Олексій Олексійович випускник Московьского Державного Університету імені М.В. Ломоносова 1995 р. Майже все своє життя присвятив підготовці висококваліфікованих спеціалістів в галузі інформаційних технологій. Його випускники – успішні науковці, викладачі ЦНТУ, перспективні практики в галузі розробки програмних продуктів. Під керівництвом Сороки О.О. студенти коледжу неодноразово здобували призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з інформатики.

 

Навчально – методичне забезпечення для спеціальностей “Розробка програмного забезпечення”, “Інженерія програмного забезпечення”, “Обслуговування компютерних систем і мереж”, “Програмна інженерія”.