ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

Циклова комісія Обліково-фінансових дисциплін

Бухгалтерія – це мистецтво.

Професія, що потребує таланту і терпіння.

Особливий дар бачити за цифрами

світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

                                                            І. Штеммер

 

Майже з початку свого заснування в Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і права ім. М.П. Сая здійснюється підготовка молодших спеціалістів за фахом “Облік і оподаткування”, з 1999 року в коледжі проводиться навчання фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Вислів: «Облік – це мова бізнесу» – у наш час є актуальним. Професія бухгалтера, фінансиста, комерсанта вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Здійснювати обліково-фінансову, комерційну, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.

Підготовкою спеціалістів нової якості, які можуть прийняти рішення в умовах ринкових відносин з певною економічною ефективністю як для підприємств і організацій системи споживчої кооперації, інших підприємств (незалежно від галузі діяльності та форм власності) так і в цілому для держави, займається циклова комісія обліково-фінансових дисциплін, очолювана Тітенко Людмилою Валеріївною – кандидатом економічних наук, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом.


Тітенко Людмила Валеріївна – викладач Бухгалтерського, Фінансового обліку, дисциплін: Ревізія і контроль, Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.

Професійне кредо Людмили Валеріївни – підготовка ерудованих спеціалістів, справжніх професіоналів відданих своїй справі.

Слід особливо відмітити, те що переважна частина викладацького складу циклової комісії – це наші випускники:

Професійної майстерності набувають студенти завдяки старанням викладача вищої категорії, кандидата економічних наук Тітенко Л.В.

 

 

 

Панченко Оксана Петрівна – кандидат економічних наук, викладач вищою кваліфікаційної категорії, викладач методист.
Оксана Петрівна викладая економічні дисципліни (Статистика, Економіка підприємства, Економічний аналіз), випускниця Кіровоградського кооперативного технікуму імені М.П. Сая 1990 року. До технікуму потратила випадково, про існування системи споживчої кооперації знала лише за логотипами мережі магазинів. Але з перших днів навчання закохалася у саму атмосферу яка панувала у технікумі. Технікум для неї став великою родиною. Турботливі, знаючі викладачі зуміли привити любов до майбутньої професії «Товарознавець – комерсант», а доброзичливість з боку завідувача відділенням Михайлова О.В. сприяла розвитку творчої особистості та надавала можливості формування ділових якостей.

Вищу освіту здобувала Оксана Петрівна у Львівському торгово-економічному інститут. А у 1998 р. отримала диплом «Викладача економіки» закінчивши педагогічний факультет Міжгалузевого інституту перепідготовки кадрів при Полтавському інституті споживчої кооперації.

У 2002 році здобула кваліфікацію Магістра з менеджменту підприємницької діяльності за спеціальністю «Економіка підприємства» при Полтавському університеті споживчої кооперації України.

По закінченню інституту повернулася до рідного навчального закладу і пройшла шлях від майстра професійного навчання до завідувача обліково-комерційним відділенням.

З 2004 р по 2018 р. Голова циклової комісії обліково-фінансових дисциплін.

У 2012 році захистила дисертаційну роботу і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

В своїй роботі на посаді викладача Панченко О.П. намагається сприяти економічному розвитку кожного студента, активно впроваджує в навчальний процес інтегровані форми навчання, постійно тримає зв’язок зі студентами і пов’язує їх сьогоднішнє навчання з завтрашньою трудовою діяльністю.

Оксана Петрівна має ряд наукових публікацій та приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково практичних конференціях.

 

 

 

 

 

 

Кравець Юлія Олександрівна – викладач дисциплін: Фінанси, Фінанси підприємства, Гроші та кредит, Податкова система, в коледжі працює з 2013 року.

Юлія Олександрівна є випускницею Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П. Сая 2007 року за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

По закінченню коледжу продовжила своє навчання у Полтавському університеті економіки і торгівлі. У 2013 році здобула повну вищу освіту, отримала кваліфікацію магістра з «Обліку і аудиту». Під час навчання займалася науковою роботою, є автором багатьох статей у фахових виданнях.

У 2013 році під керівництвом Тертичної Ю.О. студентка коледжу займалася написанням наукової  статті і прийняла участь у конференції в Національному університеті державної податкової служби України.

Зараз, Юлія Олександрівна навчається в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовці спеціалістів і є здобувачем другої вищої освіти за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Тертична Ю.О. будучи студенткою, активно займалась на факультеті естетичного виховання і як викладач сприяє розвитку творчості студентів, підтримує ініціативи органів студентського самоврядування, активно включилася у процес виховання студентської молоді.

 

Тарасова Вікторія Анатоліївна – викладач дисциплін: Інформаційні системи і технології в обліку, Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, Облік і звітність у комерційних банках, Облік і звітність у бюджетних установах.

Вікторія Анатоліївна працює в коледжі на посаді викладача з січня 2010 року після закінчення у 2009 році Кіровоградського державного технічного університету, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістратура з Обліку і аудиту.

Під її керівництвом студенти є активними учасниками науково-дослідної та пошукової роботи, із задоволенням займаються у гуртку «Бухгалтер-Принт», де досконало вивчають роботу електронної бухгалтерії.

     

 Штець Тетяна Федорівна – спеціаліст, випускниця коледжу. Після закінчення Полтавського університету споживчої кооперації України працювала Головою ревизійної комісії Устинівського РСТ, має досвід практичної роботи на посаді Бухгалтера.

 

 

У центрі уваги циклової комісії обліково-фінансових дисциплін є індивідуальна робота викладачів зі студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, консультацій з використанням ПЕОМ, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів.

У методиці викладання на цикловій комісії використовуються: традиційні методи проведення занять; інтегровані, з використанням елементів ділової гри, які дозволяють максимально наблизити навчальний процес до можливої реалізації у майбутньому своїх професійних навичок на діючому підприємстві, так і нові технології з використанням комп’ютерної техніки. Кожен випускник на сьогодні із вищезазначених спеціальностей вільно володіє програмою 1:С “Підприємство”, «Ліга: Закон» що звичайно підвищує його рейтинг на ринку праці.

Цікавими для студентів є заняття для проведення яких запрошуються фахівці діючих підприємств системи споживчої кооперації області, а також заняття викладача Тітенко Л.В. на яких робота проводиться за принципом «Віртуальної бухгалтерії»

Викладачі циклової комісії систематично працюють над поглибленням спеціальних знань, підвищують рівень своєї кваліфікації шляхом проходження стажування як на діючих підприємствах системи споживчої кооперації так і на підприємствах інших форм власності, навчаються на курсах підвищення кваліфікації. Набуті знання вміло використовують при викладанні своїх дисциплін, підкріплюючи теорію матеріалами практики, таким чином дозволяючи студентам максимально уявити себе безпосередньо на робочому місці бухгалтера або фінансиста, працівника з оціночної діяльності.

Слід зазначити, що досвід роботи наших викладачів з впровадження в навчальний процес новітніх технологій вивчається не лише молодими викладачами коледжу, а й за його межами.

Викладачі циклової комісії обліково-фінансових дисциплін неодноразово приймали участь у Всеукраїнських виставках “Освіта” на яких представляли власні методичні розробки; являються керівниками наукових робіт студентів як на внутрішню науково-практичну студентську конференцію так і на Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів Вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації системи УКООПСПІЛКА. Під керівництвом Панченко О.П., Тітенко Л.В. та Тарасової В.А. студенти спеціальностей: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», приймали активну участь у всеукраїнських конкурсах молодих економістів.

Застосування нових форм і методів навчання, позакласна робота, тісні зв’язки із виробництвом і іншими навчальними закладами гарантують студентам успіх в опануванні престижними обліково-фінансовими та економічними спеціальностями.

 

 

Викладачі циклової комісії обліково-фінансових дисциплін бажають нашим випускникам успішної життєвої дороги, бути ефективними, самодостатніми, щасливими людьми.

 

Циклова комісія Обліково-фінансових дисциплін
Догори