Експертна комісія Міністерства освіти і науки України

 З 31 травня 2016 року у коледжі розпочала роботу експертна комісія Міністерства освіти і науки України з первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050701 Маркетингова діяльність.

Склад комісії: Голова експертної комісії: Савицька Наталія Леонідівна  Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності університету харчування та торгівлі.

Член експертної комісії: Швидун Юлія Володимирівна голова циклової комісії маркетингової діяльності Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури.