Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право

З 24 по 26 квітня в коледжі працює експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право у складі:
Голова експертної комісії – Лук’янець Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Член експертної комісії- Сав’юк Ігор Вікторович – завідувач відділення правознавства Володимир-Волинського агротехнічного коледжу.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

22 квітня 2019 року в коледжі розпочала роботу експертна комісія МОН з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:
Голова комісії Боронос Вікторія Георгіївна – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, доктор економічних наук.
Член комісії Швидун Юлія Володимирівна – голова випускної циклової комісії за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Відокремленого структурного підрозділу Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури, викладач-методист.