Історія створення та еволюція навчального закладу

Історія кооперативної освіти в нашому краї сягає ще в 1921 рік, тобто, майже в 100-річну давнину.

1 жовтня 1921 року в м. Єлисаветграді на базі соціально-економічної школи відкрито кооперативний технікум, підпорядкований Єлисаведградському повітовому відділу народної освіти, а з введенням округів і ліквідацією повіти – Єлисаведградський окружній інспектурі народної освіти.

В 1923 році кооперативний технікум було реорганізовано в торгово-промислову школу.

В 1928 році Зінов’євська торгово-промислова школа реорганізовується в кооперативну професійну школу, на базі якої в 1930 році знову було засновано кооперативний технікум. Зінов’євський кооперативний технікум готував спеціалістів середньої ланки за такими профілями: економічно-обліковий, економічно-плановий,товарознавчо-економічний.

В січні 1935 року в зв’язку з перейменуванням міста Зінов’євська в місто Кіров, технікум став називатись Кіровським кооперативним технікумом.

В 1957 році відповідно до постанови Укоопспілки від 3 квітня 1957 р.(протокол № 20 п.2) відкрито Кіровоградський кооперативний технікум.

Приміщення Кіровоградського кооперативного технікуму, кінець 1950-х 

В 1964 р. кооперативному технікуму присвоєно звання Миколи Петровича Сая, який з 1927 року працював в системі споживчої кооперації, пройшовши шлях від інструктора райспоживспілки до голови правління Укоопспілки.

 

Портрет Миколи Петровича Сая

Микола Петрович Сай народився в 1909 році в м. П’ятихатки Дніпропетровської області. Свою трудову діяльність Микола Петрович почав з 16-тирічного віку робочим залізничного депо. З 1927 року і до кінця своїх днів працював в системі споживчої кооперації.

За період діяльності в системі споживчої кооперації пройшов шлях від інструктора райспоживспілки до голови правління республіканської спілки споживчих товариств і члена правління Центроспілки СРСР.

Микола Петрович був учасником Великої Вітчизняної війни. Після демобілізації із рядів Радянської армії він був обраним головою правління Кіровоградської облспоживспілки.
Працюючи на цьому посту з 1944 року по 1950 рік, Микола Петрович своєю невтомною діяльністю здійснював велику роботу з виховання і розвитку кооперативної торгівлі області в післявоєнний період.
Особливе значення М.П.Сай приділяв питанню підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для системи споживчої кооперації області, висуванню молодих спеціалістів на керівну роботу, а також жінок, які показали себе вмілими організаторами, що хорошо знають свою справу.

Як досвідченого працівника, вмілого організатора М.П. Сая було направлено на роботу заступником голови правління по заготівлях. Через деякий період Миколу Петровича було висунуто на посаду першого заступника голови правління, а потім і голови правління Укоопспілки (1956-1964 рр.)                                    М.П. Сай приймав активну участь у міжнародному кооперативному русі. Міжнародний кооперативний альянс вибрав його членом ЦК МКА. На засіданнях Конгресу Міжнародного кооперавтивного Альянсу М.П.Сай виступав за подальший розвиток економічних відносин між кооперативами різних країн, за співпрацю кооперативів, за рівноправність, за скорочення гонки озброєнь і встановлення міцного миру у всьому світі.

У 2003 році відбулася реорганізація Кіровоградського кооперативного технікуму економіки і права імені М.П. Сая в Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М. П. Сая та ліцензування та акредитація його на право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на денній та заочній формах навчання.

2016 року зігдно Постанови Правління Облспоживспілки Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая перейменовано у Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і праві мені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств. 

На даний час коледж готує висококваліфікованих спеціалістів за наступними спеціальностями:

  • Право
  • Інженерія програмного забезпечення
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Маркетинг
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Студенти правознавчого відділення Вищого навчального закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая відвідали Ленінський районний суд м. Кіровограда

 

Студенти правознавчого відділення Вищого навчального закладу «Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая» 22 жовтня 2019 року відвідали Ленінський районний суд м. Кіровограда в межах заходу «День відкритих дверей».

Студентів вищого навчального закладу зустрічали керівник апарату Остапенко Юлія Володимирівна та прес-секретар Андрієнко Анастасія Олегівна.

Керівник апарату суду Остапенко Юлія Володимирівна ознайомила присутніх майбутніх спеціалістів  з планом заходу та провела короткий інструктаж з правил поведінки в суді та під час судового засідання.

Під час  екскурсію в Ленінському районному судді, студентів було ознайомлено з  цивільною канцелярією, залами судових засідань, ознайомлення з діяльністю суду, роботою працівників апарату суду, відвідування судових засідань та бесіда з суддею-спікером, на якій можна було поставити запитання.

Студенти були присутніми під час розгляду у відкритому судовому засіданні кримінального провадження під головуванням судді Майданнікова О. І. за обвинуваченням особи у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України.

Наступним засідання було під головуванням судді Льон С. М. за обвинуваченням особи у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжка) передбаченого частиною першою статті 185 Кримінального кодексу України.

Святкування “Дня коледжа” 03.10.2019 року

Минає майже століття з дня відкриття на базі соціально-економічної школи в м. Єлисаветграді технікума.

А вже 3 квітня 1957 року був відкритий Кіровоградський кооперативний технікум, який власне, і займався підготовкою кадрів для системи.

Беручи до уваги заслуги М.П. Сая, відомого працівника споживчої кооперації, який пройшов шлях від інструктура райспоживспілки до голови правління Укоопспілки, у 1964 році було вирішено присвоїти його ім’янавчальному закладу.

Вищому навчальному закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая виповнюється 98 років!!!!

Святкування Дня міста 2019 року

21.09.2019 викладачі та студенти коледжу приймали участь в святкуванні 275-річниці міста Кропивницького.

В цей день було презентовано Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая.

Відбувалося спілкування студентів з майбутніми абітурієнтами та їх батьками. На окремій локації студентки першого курсу презенували свої вокальні номера.

Циклова комісія правовознавчих дисциплін

 

Знання права гідне найвищої поваги!

Такий девіз циклової комісії правових дисциплін Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П. Сая.

Як відомо, рівень розвитку держави оцінюють за рівнем освіченості її населення. А становлення демократичної правової держави пов’язують з рівнем забезпеченості населення правовою допомогою. Вирішити завдання побудови правової демократичної держави, в які й би панувало право, а права і свободи пересічного громадянина стали найважливішим об’єктом діяльності держави, можливо лише за високого рівня правової свідомості та правової культури всього населення країни. Що ж до фахівців у сфері юриспруденції, то саме вони є тим началом, яке здатне здійснити якісні конструктивні зміни в нашому суспільстві та нашій державі.

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая одним із перших на теренах незалежної України розпочав підготовку правознавців. Починаючи з 1993 року наш навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів спеціальності Право.

Випускники-правознавці після закінчення коледжу підготовлені до правотворчої, правозастосувальної, правоохоронної діяльності. Вони володіють необхідними знаннями з теорії держави і права, цивільного права та процесу, економічної теорії та інших дисциплін; вміють використовувати в своїй професійній діяльності чинне законодавство, вільно орієнтуватися в системі права України, вміють давати правильну правову оцінку подіям і вчинкам, вести дискусії, аналізувати норми права, приймати професійні рішення відповідно до чинного законодавства.

Найбільша заслуга в успіхах наших випускників – високий рівень та майстерність викладачів циклової комісії правових дисциплін.

У процесі підготовки молодших спеціалістів використовують новітні освітні технології та інтерактивні методи навчання.

До складу циклової комісії входять:

Михайлов Олександр Васильович  – викладач вищої кваліфікаційної категорії, доктор філософії,кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: адміністративне право, історія держави і права, державне будівництво і місцеве самоврядування в України, міжнародне право, кооперативне право, нотаріат України, юридична деонтологія.

Михайлов Олександр Васильович – заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, доктор філософії. Розпочавши свій професійний шлях звичайним викладачем Олександр Васильович незабаром стає директором коледжу (тоді ще технікуму), якому віддає всі свої вміння та любов. Саме завдяки його далекоглядності та організаторським здібностям стала можливою підготовка в коледжі студентів-правознавців. Олександр Васильович завжди надає допомогу в організації та проведенні найрізноманітніших заходів, учасниками яких є викладачі циклової комісії та студенти юридичного відділення. Разом з тим директор коледжу є не лише гарним організатором та адміністратором, він є талановитим викладачем. На його заняттях завжди цікаво, а тому студенти із задоволенням поспішають на заняття, що проводяться Олександром Васильовичем. Любов студентів до директора коледжу пояснюється ще й тим, що він, плануючи проведення тих чи інших заходів, завжди враховує думку молоді. Як, наприклад, на цьогорічному святі 1-го дзвоника, він, зібравши біля себе старшокурсників, радився з ними як краще відсвяткувати 90-річчя нашого навчального закладу. Така увага не може не захоплювати молоді серця, адже вони вважають себе вже дорослими людьми з думкою яких повинні рахуватися. Незважаючи на суворий характер та вимогливість в роботі як до себе, так і до оточуючих, кожен із співробітників знає, що може розраховувати на розуміння Олександра Васильовича, його допомогу, підтримку та пораду.

 

 

Коваленко Тетяна Володимирівна – голова циклової комісії правовознавчих дисциплін, викладач першої  кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: цивільне та сімейне право, митне право, комп’ютерні технології в юридичній діяльності, виконавче провадження, право соціального забезпечення.

 

 

 

 

 

Кіблик Дар’я Володимирівна – викладач-спеціаліст, автор ряду наукових публікацій у періодичних виданнях.

Викладає дисципліни: трудове право, кримінальне право, кримінальний процес, теорія держави і права.

 

 

 

           

Переверзєв Дмитро Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: господарське право, судочинство в господарських судах, цивільне та сімейне право, цивільний процес, фінансове право, навчальну практику з придбання первинних професійних умінь і навичок.

Свій професійний шлях Переверзєв Дмитро Миколайович розпочав 1996 року вступивши до Кіровоградського кооперативного коледжу (технікуму) економіки і права ім. М.П. Сая за спеціальністю «Правознавство».

Та викладацькою діяльністю почав займатися не одразу. В його активі досвід практичної роботи, адже до прийняття на посаду викладача в коледжі він працював юрисконсультом в державному підприємстві «Центргаз», та заступником начальника юридичного відділу Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств. А з 2004 року Дмитро Миколайович розпочав викладацьку діяльність на посаді викладача циклової комісії правових дисциплін. Однією з форм проведення занять, що практикуються цим викладачем і найбільше подобаються студентам, є ділові ігри. Саме завдяки таким заняттям студенти мають можливість поставити себе на місце судді, слідчого, свідка, позивача тощо. Та студентам невідомо, що підготовка такого заняття вимагає від викладача концентрації всіх його знань і сил. Це лише зі сторони здається, що ти присутній на цікавій захопливій грі, а насправді це копітка, відповідальна і важка праця, з якою Дмитро Миколайович справляється на «відмінно». Недарма студенти його люблять та поважають, а колеги завжди можуть розраховувати на підтримку. На сьогодні Переверзєв Дмитро Миколайович – магістр, спеціаліст вищої категорії, а до того ще й юрист коледжу. Він не втрачає зв’язок з практикою та разом з тим займається науковою роботою – має декілька наукових розробок. І все це тільки позитивно відображається на проведенні ним занять.

На цикловій комісії проводиться гурткова робота (гурток «Правова школа»), керівник Коваленко Т.В., а також Юридична клініка, керівник Переверзєв Д.М.

Всі викладачі мають освіту, що відповідає вимогам українського законодавства, та досвід роботи, якого вимагають потреби сучасних студентів і роботодавців.

Всі свої зусилля в роботі викладачі циклової комісії правових дисциплін спрямовують на відновлення елітарності вищої юридичної освіти, відродження кращих традицій юридичної школи, підготовку кваліфікованої і високоінтелектуальної особистості. Приділяють увагу навчанню кадрів, які мали б ґрунтовну теоретичну підготовку та сформовані необхідні практичні навички та вміння. Однією із складових частин підготовки фахівців у нашому коледжі (яка сприяє досягненню зазначених вище завдань) є навчально-дослідна та науково-дослідницька робота, яка підвищує ефективність навчального процесу, розвиває у студентів наукове мислення, прищеплює навики самостійних досліджень, розвиває ініціативу, формує творчий підхід до розв’язання проблеми, допомагає розкриттю інтелектуальних здібностей та творчих можливостей. Слід зазначити, що всі викладачі циклової комісії здійснюють активне методичне керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, зокрема, під час підготовки доповідей на студентські науково-практичні конференції та організації заходів на тиждень циклової комісії правових дисциплін.

Доповідь студентки правознавчого відділення під час студентської науково-практичної конференції

Своїми знаннями, новим баченням сучасної правової політики держави, педагогічною майстерністю та духовними якостями, викладачі циклової комісії правових дисциплін формують сучасних юристів з високою інтелектуальною і правовою свідомістю. В той же час своєюнаполегливою працею викладачі щоденно вдосконалюють свій професійний рівень і методику викладання.

Для викладачів циклової комісії правових дисциплін керівним принципом в роботі є: «Високоосвічений спеціаліст – в усіх галузях юриспруденції». Саме в дотриманні простих і мудрих людських правил – головний успіх роботи циклової комісії.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право

З 24 по 26 квітня в коледжі працює експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право у складі:
Голова експертної комісії – Лук’янець Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Член експертної комісії- Сав’юк Ігор Вікторович – завідувач відділення правознавства Володимир-Волинського агротехнічного коледжу.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

22 квітня 2019 року в коледжі розпочала роботу експертна комісія МОН з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:
Голова комісії Боронос Вікторія Георгіївна – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, доктор економічних наук.
Член комісії Швидун Юлія Володимирівна – голова випускної циклової комісії за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Відокремленого структурного підрозділу Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури, викладач-методист.