Результати вступних випробувань з Історії України 2018 року

Результати вступного випробування з Історії України спеціальності “Право”

Результати вступного випробування з Історії України спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”

Результати вступного випробування з Історії України спеціальності “Інженерія програмного забезпечення”

Результати вступного випробування з Історії України спеціальності “Комп`ютерна інженерія”

Результати вступного випробування з Історії України спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Результати вступного випробування з Історії України спеціальності “Маркетинг”

 

Результати вступних випробувань з Української мови 2018 року

Результати вступних випробувань для спеціальності “Право”

Результати вступних випробувань для спеціальності “Інженерія програмного забезпечення”

Результати вступних випробувань для спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”

 

 Результати вступних випробувань для спеціальності “Комп`ютерна інженерія”

Результати вступних випробувань для спеціальності “Підприємництво, торрівля та біржова діяльність”

 

Результати вступних випробувань для спеціальності “Облік і оподаткування”

Оголошено про прийом на бакалаврат!

 

 

В Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і права імені М.П.Сая здійснюється набір студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”, спеціальності 072 “Фінанси, банківське право та страхування”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”  для навчання у ВНЗ “Полтавський університет економіки і торгівлі”. 

Довідки за телефоном: 0661958810 Людмила Валеріївна.

 

Участь у Всеукраїнському конкурсі!

Студентка обліково-економічного відділення групи ОО16/17-21 Кутровскька Яна приймала участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу роботу з дисципліни “Страхові послуги” серед студентів вищих навчальних закладів Укркоопспілки та була нагороджена дипломом III ступеня і запрошена на проходження виробничої практики в регіональному підрозділі “Стахова група “Ю.БІ.АЙ – КООП”. Вітаємо переможця! 

До уваги абітурієнтів!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ !!!

    Абітурієнти на базі 11 класів вступають до кооперативного коледжу подавши копії документів державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і  додаток до нього, у разі подачі оригіналів до іншого ВУЗу.
    Це допоможе абітурієнтам не втратити свій шанс на отримання вищої освіти в коледжі у разі відмови в іншому навчальному закладі.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВНЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ІМЕНІ М.П. САЯ»

    1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
    2. Вступники, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) 206, 2017 або 2018 років.
    3. Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
    4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
    5. Інші документи (при наявності), що дають право на пільги при зарахування.

Науково-практична конференція 22.03.2018

 

Кожного року студенти Вищого навчального закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Саяготуються до студентської науково-практичної конференції, для того щоб розвивати свійтворчийпотенціал, формуватипрактичнінавички та вміння, спрямовуючиїх на вихованняпрофесійнихякостей.

Саме наукові конференції дають можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, формуванню наукового світогляду студентів, які в ХХІ столітті повинні бути гармонійно розвиненими, соціально активними та національно свідомими людьми, здатними до саморозвитку та самовдосконалення.

Ми бачимо що зараз Україна переживає складні часи. захищаючи свою територіальну цілісність та суверенітет. Так і 100 років тому назад перед Українським народом стояв виклик – збереження державності. Петро Скоропадський є видатним політичним діячем, який зробив великий вклад для народу України, щоб покращити його життя. Йогореформизмінилимайбутнє.Докоріннозмінили культуру та освітуУкраїни.

Перша доповідь Українська держава за часів гетьмана П.Скоропадського (до 100-річчя гетьманського перевороту) доповідач Майдан Тетяна студентка групи ПТБ9/1116/17-22. Науковий керівник викладач Бакума Я.О.

 

 Сьогодні ми живемо в часишвидкихзмін. Звісно ж змінюються і взаємовідносиниміжчоловіками та жінками в усіх сферах життєдіяльностісуспільства. На суспільномурівнідекларовані права та можливостіособистості, незалежновідстаті, реально не дотримуються, упередженеставлення й статевадискримінаціяпродовжуютьіснувати, жінки та чоловіки як соціальніспільнотизагаломмаютьнеоднаковий доступ до ресурсів, привілеїв, престижу, влади. Інтеграціяукраїнськоїдержави у світовеспівтовариствовимагаєпереосмисленнямісця і роліжінок у суспільстві, їхрівноправну участь у всіх сферах життєдіяльності, і, зокрема, в політиці і державотворенні.

Проблеми статевої нерівності. Студент групи ПВ9/11-16-17-28 БаглюкДаніїл. Науковий керівник Михайловська Н.О.

 

 На початку своєї незалежності Україна задекларувала про наміри інтегруватися в світову економічну систему. 

Міжнародна інтеграція – це об’єктивний процес зближення країн світу та їхніх суб’єктів у всіх сферах людського життя на основі спільності загальнолюдських інтересів. Міжнародна інтеграція включає міжнародну економічну, політичну, культурну інтеграцію.

Українамаєнеобхідніпередумови для входженняу світовегосподарство. Серед них – наявністьсировиннихресурсів, родючих земель, дешевої та відносноосвіченоїробочоїсили, рекреаційно-туристичнихможливостей, значногонауково-технічного та інтелектуального ринку товарів і послуг, вигіднегеололітичнестановище, спільногогеографічного та економічного простору з країнамисхідноїЄвропи. І саме про

Вплив міжнародної інтеграції на економіку України доповість студентка групи ФКБ9/11-15-16-31 Горбенко Катерина. Науковий керівник ТітенкоЛюдміла Валеріївна 

Унаш час у створенні штучного інтелектуспостерігаєтьсяінтенсивний перелом усіхпредметних областей. Штучний інтелект — дуже молода галузь досліджень, започаткована 1956 року.

3 1 серпня 2017 року Facebookвимкнув систему штучногоінтелекту через те, щоботивинайшли свою мову, якою вони почали спілкуватисяміж собою. Випробувачі алгоритму схильнівважати, щофрази і навітьсаміповторення представляли собою спробиботівсамостійно «зрозуміти» принциписпілкування. У наступній доповіді будуть розкриті позитивні та негативні аспекти штучного інтелекту та історія його розвитку

Штучний інтелект: виклик новітніх технологій чи загроза суспільству. студентка РПЗ911-15-16-36 Момот Наталія. Науковий керівник Чіглинцева Н.В.

 

 Люди зазнаютьвпливунітратівпротягомусьогосвогожиття. Нітрати — дужепоширені у природіречовини. Вони містятьсяугрунті, воді, входять до хімічного складу рослин, є продуктами обмінуречовин в організмі людей і тварин, без них неможливесамежиття. У наступній доповіді ми дізнаємось, що потрібно робити для зменшення впливу нітратів на організм людини, які категорії населення більш підтвердженні впливу нітратів.   

 Проблема впливу нітратів на здоров’я людини. студентка групи МД911-15-16-35Сівірян Оксану. Науковий керівникЧерноусова О.О.

 З 1 січня 2018 року в Українівступила в діюмедична реформа – одна з головних реформ, яку Президент Петро Порошенко підписав востаннідні 2017 року. Таким чином українцівчекаєцілий ряд змін у медичнійгалузі. Медична реформа викликала у суспільстві багато запитань і у наступній доповіді ми будемо розбиратися як будуть впроваджувати її у життя, які послуги залишаються платними, а за які громадянам прийдеться платити та як обрати сімейного лікарчя

Медична реформа: за та проти. Студентка групи ПВ9/11-116-17-28 МеленчукТетяна. Науковий керівник Михайловська Н.О.

 

Усі учасники конференції були нагородженні грамотами!

Оголошення про вступ 2018

 

До коледжу здійснюється прийом на денну форму навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.        

І. На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – денна форма навчання за спеціальностями:

Право                                                              – термін навчання 3 роки;

Маркетинг                                                     – термін навчання 2 роки;

Фінанси, банківська справа

та страхування                                             термін навчання 2 роки;

Облік і оподаткування                                термін навчання 2 роки;

Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність                                   – термін навчання 2 роки;

Комп’ютерна інженерія                                – термін навчання 3 роки;

Інженерія програмного забезпечення                 – термін навчання 2 роки 10 місяців;

ІІ. На основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – денна форма навчання за спеціальностями:

Право                                                                – термін навчання 4 роки;

Маркетинг                                                       – термін навчання 3 роки;

Фінанси, банківська справа

та страхування                                               термін навчання 3 роки;

Облік і оподаткування                                   термін навчання 3 роки;

Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність                                               – термін навчання 3 роки;

Комп’ютерна інженерія                                  – термін навчання 4 роки;

Інженерія програмного забезпечення          – термін навчання 3 роки 10 

ІІІ. На основі диплому кваліфікованого робітника, денна форма навчання (зі скороченим терміном навчання) за умови вступу на споріднену спеціальність:

Облік і оподаткування                          – термін навчання 1 рік 5 місяців;

Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність                                      – термін навчання 1 рік 5 місяців;

Комп’ютерна інженерія                         – термін навчання 2 роки 5 місяців;

Інженерія програмного забезпечення  – термін навчання 2 роки 5 місяців;

 При вступі на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) вступник подає:

сертифікат(сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти виданий у 2016 або 2017 році   

з Української мови та літератури (обов’язково)

На спеціальність Право, Комп’ютерна інженерія

з Історії України або Математики або Англійська мова.

На спеціальність Інженерія програмного забезпечення

з Історії України або Математики або Фізика.

На спеціальність Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування

з Історії України або Математики або Біологія.

На спеціальність Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

з Історії України або Математики або Географії.

При вступі на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – денна форма навчання – здають вступні екзамени:

з української мови (тести),

з історії України (тести).

 Прийом документів:

на денну форму навчання:

на базі 11 класів                                                                          з 12 липня по 08 серпня

особи, які мають право проходити співбесіду,

здавати вступні екзамени в коледжі                                                         з 12 липня по 01 серпня

на базі 9 класів                                                                            з 02 липня по 14 липня

З 02 липня по 14 липня у коледжі працюють підготовчі курси по підготовці до вступу в коледж випускників 9-тих та 11-тих класів.

Коледж має гуртожиток.

Наша адреса:    м. Кіровоград, вул. В’ячеслава Чорновола, 13

                                               телефон (0522) 22-67-82; 27-42-87

                                               факс (0522) 22-39-24

                                               мобільний: 066-650-36-36.

                                               http/ www.Kep.kr.ua

ПЕРЕЛІК

документів, які необхідно подавати до приймальної комісії коледжу:

1.  Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат) з додатком;

2.  Документ державного зразка про базову загальну середню освіту (свідоцтво) з додатком;

3.  Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2016, 2017, та 2018 років

4.   фотокартки 3х4 см – 4 штук; для вступників на базі 9 класів – 6 фото;

5.   Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду;

6.   Ксерокопія приписного свідоцтва (або військового квитка)

Інші документи (при наявності), що дають право на пільги при зарахуванні.