ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

Абітурієнту

Рейтингові списки

071 – Облік і оподаткування ОО9-1д 072 – Фінансівська, банківська справа та страхування ФБС9-1д 075 – Маркетинг М9-1д 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ПТБ9-1д 081 – Право ПВ9-1д 121 – Інженерія програмного забезпечення ІПЗ9-1д 123 – Комп’ютерна інженерія КІ9-1д          

Відомості вступних випробувань

081 – Право ПВ9-1д Вип.№1 ПВ9-1д Вип.№8 072 – Фінанси, банківська справа та страхування ФБСС9-1д Вип.№2 ФБСС9-1д Вип.№9 071 – Облік і оподаткування ОО9-1д Вип.№3 ОО9-1д Вип.№10 075 – Маркетинг М9-1д Вип.№4 М9-1д Вип.№12 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ПТБ9-1д Вип.№5 ПТБ9-1д Вип.№14 121 – Інженерія програмного забезпечення ІПЗ9-1д Вип.№6 ІПЗ9-1д Вип.№11 123 […]

ПРОГРАМА та методичні рекомендації вступного випробування з української мови та літератури для вступників до коледжу на основі повної загальної середньої освіти у 2019 році

ПРОГРАМА вступного випробування з Української мови та Літератури для вступників на основі ПЗС освіти

ПРОГРАМА та методичні рекомендації вступного випробування з української мови для вступників до коледжу на основі базової загальної середньої освіти у 2019 році

ПРОГРАМА вступного випробування з Української мови для вступників на основі БЗС освіти

ПРОГРАМА та методичні рекомендації вступного випробування з Історії України для вступників до коледжу на основі повної загальної середньої освіти у 2019 році

ПРОГРАМА вступного випробування з Історії України для вступників на основі ПЗС освіти

ПРОГРАМА та методичні рекомендації вступного випробування з Історії України для вступників до коледжу на основі базової загальної середньої освіти у 2019 році

ПРОГРАМА вступного випробування з Історії України для вступників на основі БЗС освіти

Програма для підготовки вступників до фахового вступного випробування на спеціальність 071 “Облік і оподаткування”; заочна форма навчання

Програма вступного випробування 071 ЗФН – на сайт

Програма для підготовки вступників до фахового вступного випробування на спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Програма вступного випробування 072 ДФН – на сайт

Догори