081 Право

Картинки по запросу право

Сфера діяльності фахівця з правознавства пов’язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та народного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури. Юрист – це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві. Кожному потрібен свій юрист, як і свій лікар.

Що вивчають:

Головне завдання спеціальності «Правознавство» спрямоване на підготовку юридичних кадрів, основним завданням яких є правове регулювання відносин в сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності. Студенти отримують знання про систему права та законодавства, механізми правового регулювання в різноманітних галузях права.

Можливості працевлаштування:

Найчастіше юристи за освітою працюють в таких сферах загальної діяльності як: торгівля, банківська і страхова справа, управління юридичними особами, державна адміністрація. Бакалавр із правознавства може займати такі первинні посади у сфері права: виконавця, консультанта, арбітра, помічника судді, нотаріуса, адвоката, секретаря суду та інше.

Перспективи:

Зараз розширилися можливості юриста знайти цікаву роботу в різних сферах суспільного життя. Нові види діяльності виникають в охороні прав споживачів, захисті авторських прав, ринку від недобросовісної конкуренції, будівельному бізнесі, у сфері ріелторської діяльності, вантажоперевезень. При цьому йдеться не просто про розширення числа робочих місць, а про те, що перелік посад, робіт, для яких потрібні знання юриспруденції, стає все ширшим. Попит на професію юриста величезний.

075 Маркетинг

Маркетологи-реклама

На заході маркетолог – друга фігура після генерального директора. Повз нього не проходить практично жодне рішення в компанії. Це фахівець, який постійно «тримає руку на пульсі», спрямовує і коригує діяльність компанії, приводить її у відповідність до вимог ринку, трактує поточні події навколо і всередині компанії та визначає перспективи її розвитку. Сьогодні маркетолог в Україні – це не просто данина моді. Змінюється економічна ситуація в країні, зростає рівень освіти керівників, і в області маркетингу в тому числі. Тому маркетологу вже легше відвоювати своє місце під сонцем.

Що вивчають:

У процесі навчання передбачено поглиблене вивчення наступних дисциплін: поведінка споживача, маркетинг послуг, логістика, маркетинг промислового підприємства, маркетингова товарна політика, маркетингове ціноутворення, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації, товарознавство, маркетинговий аудит, міжнародний маркетинг, основи маркетингу на транспорті, системний аналіз, інфраструктура товарного ринку, основи рекламної діяльності, мерчандайзинг, методи керування трудовими процесами, організація маркетингової служби, управління продуктом.

Можливості працевлаштування:

Фахівці з маркетингу призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу, постачання; виробництва, планово-економічного розвитку, маркетингових досліджень, інформаційного забезпечення, збуту, міжнародних зв’язків, контролю якості та в інших підрозділах.

Перспективи:

В Україні досить швидкими темпами відбуваються зміни в суспільстві і в економіці. Попит на фахівців із професійними компетенціями з маркетингу постійно зростатиме. За умов побудови ринкової економіки підготовка кадрового складу вітчизняних фахівців-маркетологів із високим рівнем професійних компетенцій, передбачає знання ними основних теоретичних положень, практичних кроків та результатів сучасних економічних перетворень.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» завжди користувалася і користується великою популярністю, можливо, через те, що справа тут, як мовиться, пахне грошима. Так воно і є. Всі ми добре знаємо, що фінанси є сьогодні в нашій країні тією сферою економіки, яка дуже гостро потребує чітко вивірених і правильно організованих діях. Грамотне управління фінансами потрібно буквально на будь-якому підприємстві. А фінансисти і відповідають за формування бюджету та раціональне витрачання зібраних коштів.

Що вивчають:

Студенти напряму одержують значний обсяг фундаментальних знань та практичних навичок в галузі державних фінансів та управління фінансовими ресурсами підприємств. Особливість підготовки фінансиста–аналітика полягає у поглибленому вивченні процесів бюджетного планування, податкової роботи, казначейської справи, здійсненні контролю за формуванням та використанням державних фінансових ресурсів.

Можливості працевлаштування:

Отримавши диплом, випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, науково-дослідницьких, конструкторських та технологічних організаціях, в банках, податкових інспекціях, комерційних та сервісних службах.

Перспективи:

Необхідність здійснення роботи за такими видами економічної діяльності як фінансове посередництво, страхування, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, забезпечення ефективного функціонування банківської системи, здійснення фінансової діяльності у сфері ринкових відносин та державного регулювання пояснюють високий попит на фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». 

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит – це важлива функція управління і засіб для вирішення завдань економічного і соціального розвитку країни. Облік дозволяє планувати, регулювати, аналізувати, контролювати і звітувати про фінансово-господарської діяльності. У сформованій сьогодні ситуації на ринку праці попит на толкових бухгалтерів значно зросте. Криза змушує роботодавця рахувати гроші акуратніше.

Що вивчають:

Студенти отримують необхідні фундаментальні знання та практичні навички у таких сферах: підприємства різних форм власності та галузей народного господарства, банки, страхові компанії та інші небанківські фінансові установи, бюджетні організації. Бакалаври вивчатимуть основні фахові дисципліни: Бухгалтерський облік (загальна теорія); Аналіз господарської діяльності; Фінансовий облік І,ІІ; Управлінський облік; Звітність підприємств; Облік у банках; Облік у бюджетних установах; Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті; Облік і звітність в оподаткуванні; Аудит.

Можливості працевлаштування:

Отримавши диплом, випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, науково-дослідницьких, конструкторських та технологічних організаціях, в банках, податкових інспекціях, комерційних та сервісних службах.

Перспективи:

В умовах ринкової економіки фахівець з напряму “Облік і аудит” виконує важливу функцію ефективного управління виробничими і комерційними структурами, контролю за раціональним використанням матеріальних, фінансових і трудових ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.