Вищий навчальний заклад

Програма для підготовки вступників до фахового вступного випробування на спеціальність 071 “Облік і оподаткування”; заочна форма навчання

Догори