Вищий навчальний заклад

Програма для підготовки вступників до фахового вступного випробування на спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Догори