Вищий навчальний заклад

Про коледж

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право

З 24 по 26 квітня в коледжі працює експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право у складі: Голова експертної комісії – Лук’янець Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Член експертної комісії- Сав’юк Ігор Вікторович – завідувач відділення правознавства […]

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

22 квітня 2019 року в коледжі розпочала роботу експертна комісія МОН з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі: Голова комісії Боронос Вікторія Георгіївна – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, доктор економічних наук. Член комісії Швидун Юлія Володимирівна – голова […]

Документи

КОШТОРИС Штатний розпис Правила внутрішнього розпорядку Колективний договір Звітна доповідь директора на збори 2015

Статут

  ЗАТВЕРДЖЕНО Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)   постанова Правління від «08» листопада 2016р. № 102     ЗАТВЕРДЖЕНО Кіровоградська обласна спілка споживчих товариств   постанова Правління від «15» листопада 2016 р. № 40                    СТАТУТ Вищого навчального закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені […]

Доступ до публічної інформації

      Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Сая надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.     Надання публічної інформації Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Сая здійснює у відповідь на інформаційний запит.    Згідно з […]

Історія

Рада Міністрів УРСРПостанова від 1 квітня 1964 року№ 303 м. Київ«Про увічнення пам’яті М.П.Сая»Беручи до уваги заслуги М.П.Саяу розвитку споживчої кооперації в республіці та клопотання організацій системи споживчої кооперації,Рада Міністрів УРСР постановляє:Присвоїти ім’я М.П.СаяКіровоградському кооперативному технікуму Укоопспілки і надалі іменувати йогоКіровоградський кооперативний технікум ім. М.П.СаяГолова Ради Міністрів УРСР І.КаганецьКеруючий справами Ради Міністрів УРСР К.Бойко М.П.Сай […]

Scroll to top