27 науково-практична конференція «Я – громадянин України»

Підсумком роботи студентського наукового товариства за 2020/2021  навчальний рік у Кіровоградському кооперативному фаховому коледжі економіки і права імені М.П. Сая стала 27 науково-практична конференція «Я – громадянин України» присвячена 100-річчю заснування кооперативної освіти на Єлисаветградщині, яка відкрила нові, сучасні погляди на різноманітні сфери суспільного життя та реформаційні процеси у галузях економіки, фінансів, інформаційних технологій, бізнесу та права.

Значне місце у тематиці досліджень було відведено актуальним проблемам права, малого бізнесу, маркетингу, ІТ технологіям, патріотичному вихованню молоді та пропагуванню громадянських цінностей.

У рамках насиченої програми працювали дві секції: з проблем права і з загальноекономічних проблем та бізнесу.

Особливістю студентської науково-практичної конференції є те, що студентам надана можливість презентувати результати власних досліджень, почути критичні зауваження та обмінятися інформацією.

На засіданнях секцій було пізнавально, динамічно, а ще було багато ефективного спілкування. Молодь активно долучалася до обговорення доповідей, висловлюючи та захищаючи власну точну зору з питань, що розглядалися. Дискусії були цікавими та конструктивними.