Історія створення та еволюція навчального закладу

Історія кооперативної освіти в нашому краї сягає ще в 1921 рік, тобто, майже в 100-річну давнину.

1 жовтня 1921 року в м. Єлисаветграді на базі соціально-економічної школи відкрито кооперативний технікум, підпорядкований Єлисаведградському повітовому відділу народної освіти, а з введенням округів і ліквідацією повіти – Єлисаведградський окружній інспектурі народної освіти.

В 1923 році кооперативний технікум було реорганізовано в торгово-промислову школу.

В 1928 році Зінов’євська торгово-промислова школа реорганізовується в кооперативну професійну школу, на базі якої в 1930 році знову було засновано кооперативний технікум. Зінов’євський кооперативний технікум готував спеціалістів середньої ланки за такими профілями: економічно-обліковий, економічно-плановий,товарознавчо-економічний.

В січні 1935 року в зв’язку з перейменуванням міста Зінов’євська в місто Кіров, технікум став називатись Кіровським кооперативним технікумом.

В 1957 році відповідно до постанови Укоопспілки від 3 квітня 1957 р.(протокол № 20 п.2) відкрито Кіровоградський кооперативний технікум.

Приміщення Кіровоградського кооперативного технікуму, кінець 1950-х 

В 1964 р. кооперативному технікуму присвоєно звання Миколи Петровича Сая, який з 1927 року працював в системі споживчої кооперації, пройшовши шлях від інструктора райспоживспілки до голови правління Укоопспілки.

 

Портрет Миколи Петровича Сая

Микола Петрович Сай народився в 1909 році в м. П’ятихатки Дніпропетровської області. Свою трудову діяльність Микола Петрович почав з 16-тирічного віку робочим залізничного депо. З 1927 року і до кінця своїх днів працював в системі споживчої кооперації.

За період діяльності в системі споживчої кооперації пройшов шлях від інструктора райспоживспілки до голови правління республіканської спілки споживчих товариств і члена правління Центроспілки СРСР.

Микола Петрович був учасником Великої Вітчизняної війни. Після демобілізації із рядів Радянської армії він був обраним головою правління Кіровоградської облспоживспілки.
Працюючи на цьому посту з 1944 року по 1950 рік, Микола Петрович своєю невтомною діяльністю здійснював велику роботу з виховання і розвитку кооперативної торгівлі області в післявоєнний період.
Особливе значення М.П.Сай приділяв питанню підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для системи споживчої кооперації області, висуванню молодих спеціалістів на керівну роботу, а також жінок, які показали себе вмілими організаторами, що хорошо знають свою справу.

Як досвідченого працівника, вмілого організатора М.П. Сая було направлено на роботу заступником голови правління по заготівлях. Через деякий період Миколу Петровича було висунуто на посаду першого заступника голови правління, а потім і голови правління Укоопспілки (1956-1964 рр.)                                    М.П. Сай приймав активну участь у міжнародному кооперативному русі. Міжнародний кооперативний альянс вибрав його членом ЦК МКА. На засіданнях Конгресу Міжнародного кооперавтивного Альянсу М.П.Сай виступав за подальший розвиток економічних відносин між кооперативами різних країн, за співпрацю кооперативів, за рівноправність, за скорочення гонки озброєнь і встановлення міцного миру у всьому світі.

У 2003 році відбулася реорганізація Кіровоградського кооперативного технікуму економіки і права імені М.П. Сая в Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М. П. Сая та ліцензування та акредитація його на право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на денній та заочній формах навчання.

2016 року зігдно Постанови Правління Облспоживспілки Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая перейменовано у Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і праві мені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств. 

На даний час коледж готує висококваліфікованих спеціалістів за наступними спеціальностями:

  • Право
  • Інженерія програмного забезпечення
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Маркетинг
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.