ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

Циклова комісія правових дисциплін

Циклова комісія правових дисциплін

 

Знання права гідне найвищої поваги!

Такий девіз циклової комісії правових дисциплін Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П. Сая.

Як відомо, рівень розвитку держави оцінюють за рівнем освіченості її населення. А становлення демократичної правової держави пов’язують з рівнем забезпеченості населення правовою допомогою. Вирішити завдання побудови правової демократичної держави, в які й би панувало право, а права і свободи пересічного громадянина стали найважливішим об’єктом діяльності держави, можливо лише за високого рівня правової свідомості та правової культури всього населення країни. Що ж до фахівців у сфері юриспруденції, то саме вони є тим началом, яке здатне здійснити якісні конструктивні зміни в нашому суспільстві та нашій державі.

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая одним із перших на теренах незалежної України розпочав підготовку правознавців. Вже 25 рік, починаючи з 1993 року наш навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів спеціальності “Право” (“Правознавство”).

Випускники-правознавці після закінчення коледжу підготовлені до правотворчої, правозастосувальної, правоохоронної діяльності. Вони володіють необхідними знаннями з теорії держави і права, цивільного права та процесу, економічної теорії та інших дисциплін; вміють використовувати в своїй професійній діяльності чинне законодавство, вільно орієнтуватися в системі права України, вміють давати правильну правову оцінку подіям і вчинкам, вести дискусії, аналізувати норми права, приймати професійні рішення відповідно до чинного законодавства.

Найбільша заслуга в успіхах наших випускників – високий рівень та майстерність викладачів циклової комісії правових дисциплін.

У процесі підготовки молодших спеціалістів використовують новітні освітні технології та інтерактивні методи навчання.

НАВЧАЛЬНІДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. Аграрне право;
 2. Адміністративне право;
 3. Виконавче провадження;
 4. Виробнича практика;
 5. Господарське право;
 6. Державне будівництво і місцеве самоврядуванняв України;
 7. Діловодство;
 8. Екологічне право;
 9. Історія держави і права зарубіжних країн;
 10. Історія держави і права України;
 11. Конституційне право зарубіжних країн;
 12. Конституційне право України;
 13. Кооперативне право;
 14. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 15. Кримінальне право;
 16. Кримінальний процес;
 17. Митне право;
 18. Міжнародне право;
 19. Навчальна практика з придбання первинних професійних умінь і навичок;
 20. Нотаріат України;
 21. Організація судових і правоохоронних органів;
 22. Право соціального забезпечення;
 23. Судочинство в господарських судах;
 24. Теорія держави і права;
 25. Трудове право;
 26. Фінансове право;
 27. Цивільне та сімейне право;
 28. Цивільний процес;
 29. Юридична деонтологія.

До складу циклової комісії входять:

 1. Адаменко Володимир Миколайович
 2. Бакума Яніна Олександрівна
 3. Коваленко Тетяна Володимирівна
 4. Кричун Вікторія Вікторівна
 5. Михайлов Олександр Васильович
 6. Озерна Ірина Вікторівна
 7. Переверзєв Дмитро Миколайович

 

Адаменко Володимир Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: історію держави і права зарубіжних країн.

 

Бакума Яніна Олександрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: історію держави і права України.

 

Коваленко Тетяна Володимирівна – голова циклової комісії правових дисциплін, викладач першої  кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: трудове право, цивільне та сімейне право, митне право, кримінальне право, кримінальний процес, комп’ютерні технології в юридичній діяльності, виконавче провадження, право соціального забезпечення.

Кричун Вікторія Вікторівна – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни аграрне право, екологічне право, діловодство, конституційне право України, конституційне право України зарубіжних країн.

 

Михайлов Олександр Васильович  – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Науковий ступінь доктор філософії,кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: адміністративне право, державне будівництво і місцеве самоврядування в України, міжнародне право, кооперативне право, нотаріат України,юридичну деонтологію.

Михайлов Олександр Васильович – заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, доктор філософії. Розпочавши свій професійний шлях звичайним викладачем Олександр Васильович незабаром стає директором коледжу (тоді ще технікуму), якому віддає всі свої вміння та любов. Саме завдяки його далекоглядності та організаторським здібностям стала можливою підготовка в коледжі студентів-правознавців. Олександр Васильович завжди надає допомогу в організації та проведенні найрізноманітніших заходів, учасниками яких є викладачі циклової комісії та студенти юридичного відділення. Разом з тим директор коледжу є не лише гарним організатором та адміністратором, він є талановитим викладачем. На його заняттях завжди цікаво, а тому студенти із задоволенням поспішають на заняття, що проводяться Олександром Васильовичем. Любов студентів до директора коледжу пояснюється ще й тим, що він, плануючи проведення тих чи інших заходів, завжди враховує думку молоді. Як, наприклад, на цьогорічному святі 1-го дзвоника, він, зібравши біля себе старшокурсників, радився з ними як краще відсвяткувати 90-річчя нашого навчального закладу. Така увага не може не захоплювати молоді серця, адже вони вважають себе вже дорослими людьми з думкою яких повинні рахуватися. Незважаючи на суворий характер та вимогливість в роботі як до себе, так і до оточуючих, кожен із співробітників знає, що може розраховувати на розуміння Олександра Васильовича, його допомогу, підтримку та пораду.

 

Озерна Ірина Вікторівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Науковий ступінь кандидат юридичних наук.

Викладає дисципліни: теорія держави і права, кримінальне право, кримінальний процес, виробничу практику.

 

Переверзєв Дмитро Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: господарське право, судочинство в господарських судах, цивільне та сімейне право, цивільний процес, фінансове право, навчальну практику з придбання первинних професійних умінь і навичок.

Свій професійний шлях Переверзєв Дмитро Миколайович розпочав 1996 року вступивши до Кіровоградського кооперативного коледжу (технікуму) економіки і права ім. М.П. Сая за спеціальністю «Правознавство».

Та викладацькою діяльністю почав займатися не одразу. В його активі досвід практичної роботи, адже до прийняття на посаду викладача в коледжі він працював юрисконсультом в державному підприємстві «Центргаз», та заступником начальника юридичного відділу Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств. А з 2004 року Дмитро Миколайович розпочав викладацьку діяльність на посаді викладача циклової комісії правових дисциплін. Однією з форм проведення занять, що практикуються цим викладачем і найбільше подобаються студентам, є ділові ігри. Саме завдяки таким заняття студенти мають можливість поставити себе на місце судді, слідчого, свідка, позивача тощо. Та студентам невідомо, що підготовка такого заняття вимагає від викладача концентрації всіх його знань і сил. Це лише зі сторони здається, що ти присутній на цікавій захопливій грі, а насправді це копітка, відповідальна і важка праця, з якою Дмитро Миколайович справляється на «відмінно». Недарма студенти його люблять та поважають, а колеги завжди можуть розраховувати на підтримку. На сьогодні Переверзєв Дмитро Миколайович – магістр, спеціаліст вищої категорії, а до того ще й юрист коледжу. Він не втрачає зв’язок з практикою та разом з тим займається науковою роботою – має декілька наукових розробок. І все це тільки позитивно відображається на проведенні ним занять.

На цикловій комісії проводиться гурткова робота (гурток «Правова школа»), керівник Коваленко Т.В., а також Юридична клініка, керівник Переверзєв Д.М.

Всі викладачі мають освіту, що відповідає вимогам українського законодавства, та досвід роботи, якого вимагають потреби сучасних студентів і роботодавців.

Всі свої зусилля в роботі викладачі циклової комісії правових дисциплін спрямовують на відновлення елітарності вищої юридичної освіти, відродження кращих традицій юридичної школи, підготовку кваліфікованої і високоінтелектуальної особистості. Приділяють увагу навчанню кадрів, які мали б ґрунтовну теоретичну підготовку та сформовані необхідні практичні навички та вміння. Однією із складових частин підготовки фахівців у нашому коледжі (яка сприяє досягненню зазначених вище завдань) є навчально-дослідна та науково-дослідницька робота, яка підвищує ефективність навчального процесу, розвиває у студентів наукове мислення, прищеплює навики самостійних досліджень, розвиває ініціативу, формує творчий підхід до розв’язання проблеми, допомагає розкриттю інтелектуальних здібностей та творчих можливостей. Слід зазначити, що всі викладачі циклової комісії здійснюють активне методичне керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, зокрема, під час підготовки доповідей на студентські науково-практичні конференції та організації заходів на тиждень циклової комісії правових дисциплін.

Своїми знаннями, новим баченням сучасної правової політики держави, педагогічною майстерністю та духовними якостями, викладачі циклової комісії правових дисциплін формують сучасних юристів з високою інтелектуальною і правовою свідомістю. В той же час своєюнаполегливоюпрацеювикладачіщоденновдосконалюютьсвійпрофесійнийрівень і методику викладання.

Для викладачів циклової комісії правових дисциплін керівним принципом в роботі є: «Високоосвічений спеціаліст – в усіх галузях юриспруденції». Саме в дотриманні простих і мудрих людських правил – головний успіх роботи циклової комісії.

Циклова комісія правових дисциплін
Догори