Циклова комісія правовознавчих дисциплін

 

Знання права гідне найвищої поваги!

Такий девіз циклової комісії правових дисциплін Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П. Сая.

Як відомо, рівень розвитку держави оцінюють за рівнем освіченості її населення. А становлення демократичної правової держави пов’язують з рівнем забезпеченості населення правовою допомогою. Вирішити завдання побудови правової демократичної держави, в які й би панувало право, а права і свободи пересічного громадянина стали найважливішим об’єктом діяльності держави, можливо лише за високого рівня правової свідомості та правової культури всього населення країни. Що ж до фахівців у сфері юриспруденції, то саме вони є тим началом, яке здатне здійснити якісні конструктивні зміни в нашому суспільстві та нашій державі.

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая одним із перших на теренах незалежної України розпочав підготовку правознавців. Починаючи з 1993 року наш навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів спеціальності Право.

Випускники-правознавці після закінчення коледжу підготовлені до правотворчої, правозастосувальної, правоохоронної діяльності. Вони володіють необхідними знаннями з теорії держави і права, цивільного права та процесу, економічної теорії та інших дисциплін; вміють використовувати в своїй професійній діяльності чинне законодавство, вільно орієнтуватися в системі права України, вміють давати правильну правову оцінку подіям і вчинкам, вести дискусії, аналізувати норми права, приймати професійні рішення відповідно до чинного законодавства.

Найбільша заслуга в успіхах наших випускників – високий рівень та майстерність викладачів циклової комісії правових дисциплін.

У процесі підготовки молодших спеціалістів використовують новітні освітні технології та інтерактивні методи навчання.

До складу циклової комісії входять:

Михайлов Олександр Васильович  – викладач вищої кваліфікаційної категорії, доктор філософії,кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: адміністративне право, історія держави і права, державне будівництво і місцеве самоврядування в України, міжнародне право, кооперативне право, нотаріат України, юридична деонтологія.

Михайлов Олександр Васильович – заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, доктор філософії. Розпочавши свій професійний шлях звичайним викладачем Олександр Васильович незабаром стає директором коледжу (тоді ще технікуму), якому віддає всі свої вміння та любов. Саме завдяки його далекоглядності та організаторським здібностям стала можливою підготовка в коледжі студентів-правознавців. Олександр Васильович завжди надає допомогу в організації та проведенні найрізноманітніших заходів, учасниками яких є викладачі циклової комісії та студенти юридичного відділення. Разом з тим директор коледжу є не лише гарним організатором та адміністратором, він є талановитим викладачем. На його заняттях завжди цікаво, а тому студенти із задоволенням поспішають на заняття, що проводяться Олександром Васильовичем. Любов студентів до директора коледжу пояснюється ще й тим, що він, плануючи проведення тих чи інших заходів, завжди враховує думку молоді. Як, наприклад, на цьогорічному святі 1-го дзвоника, він, зібравши біля себе старшокурсників, радився з ними як краще відсвяткувати 90-річчя нашого навчального закладу. Така увага не може не захоплювати молоді серця, адже вони вважають себе вже дорослими людьми з думкою яких повинні рахуватися. Незважаючи на суворий характер та вимогливість в роботі як до себе, так і до оточуючих, кожен із співробітників знає, що може розраховувати на розуміння Олександра Васильовича, його допомогу, підтримку та пораду.

 

 

Коваленко Тетяна Володимирівна – голова циклової комісії правовознавчих дисциплін, викладач першої  кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: цивільне та сімейне право, митне право, комп’ютерні технології в юридичній діяльності, виконавче провадження, право соціального забезпечення.

 

 

 

 

 

Кіблик Дар’я Володимирівна – викладач-спеціаліст, автор ряду наукових публікацій у періодичних виданнях.

Викладає дисципліни: трудове право, кримінальне право, кримінальний процес, теорія держави і права.

 

 

 

           

Переверзєв Дмитро Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: господарське право, судочинство в господарських судах, цивільне та сімейне право, цивільний процес, фінансове право, навчальну практику з придбання первинних професійних умінь і навичок.

Свій професійний шлях Переверзєв Дмитро Миколайович розпочав 1996 року вступивши до Кіровоградського кооперативного коледжу (технікуму) економіки і права ім. М.П. Сая за спеціальністю «Правознавство».

Та викладацькою діяльністю почав займатися не одразу. В його активі досвід практичної роботи, адже до прийняття на посаду викладача в коледжі він працював юрисконсультом в державному підприємстві «Центргаз», та заступником начальника юридичного відділу Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств. А з 2004 року Дмитро Миколайович розпочав викладацьку діяльність на посаді викладача циклової комісії правових дисциплін. Однією з форм проведення занять, що практикуються цим викладачем і найбільше подобаються студентам, є ділові ігри. Саме завдяки таким заняттям студенти мають можливість поставити себе на місце судді, слідчого, свідка, позивача тощо. Та студентам невідомо, що підготовка такого заняття вимагає від викладача концентрації всіх його знань і сил. Це лише зі сторони здається, що ти присутній на цікавій захопливій грі, а насправді це копітка, відповідальна і важка праця, з якою Дмитро Миколайович справляється на «відмінно». Недарма студенти його люблять та поважають, а колеги завжди можуть розраховувати на підтримку. На сьогодні Переверзєв Дмитро Миколайович – магістр, спеціаліст вищої категорії, а до того ще й юрист коледжу. Він не втрачає зв’язок з практикою та разом з тим займається науковою роботою – має декілька наукових розробок. І все це тільки позитивно відображається на проведенні ним занять.

На цикловій комісії проводиться гурткова робота (гурток «Правова школа»), керівник Коваленко Т.В., а також Юридична клініка, керівник Переверзєв Д.М.

Всі викладачі мають освіту, що відповідає вимогам українського законодавства, та досвід роботи, якого вимагають потреби сучасних студентів і роботодавців.

Всі свої зусилля в роботі викладачі циклової комісії правових дисциплін спрямовують на відновлення елітарності вищої юридичної освіти, відродження кращих традицій юридичної школи, підготовку кваліфікованої і високоінтелектуальної особистості. Приділяють увагу навчанню кадрів, які мали б ґрунтовну теоретичну підготовку та сформовані необхідні практичні навички та вміння. Однією із складових частин підготовки фахівців у нашому коледжі (яка сприяє досягненню зазначених вище завдань) є навчально-дослідна та науково-дослідницька робота, яка підвищує ефективність навчального процесу, розвиває у студентів наукове мислення, прищеплює навики самостійних досліджень, розвиває ініціативу, формує творчий підхід до розв’язання проблеми, допомагає розкриттю інтелектуальних здібностей та творчих можливостей. Слід зазначити, що всі викладачі циклової комісії здійснюють активне методичне керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, зокрема, під час підготовки доповідей на студентські науково-практичні конференції та організації заходів на тиждень циклової комісії правових дисциплін.

Доповідь студентки правознавчого відділення під час студентської науково-практичної конференції

Своїми знаннями, новим баченням сучасної правової політики держави, педагогічною майстерністю та духовними якостями, викладачі циклової комісії правових дисциплін формують сучасних юристів з високою інтелектуальною і правовою свідомістю. В той же час своєюнаполегливою працею викладачі щоденно вдосконалюють свій професійний рівень і методику викладання.

Для викладачів циклової комісії правових дисциплін керівним принципом в роботі є: «Високоосвічений спеціаліст – в усіх галузях юриспруденції». Саме в дотриманні простих і мудрих людських правил – головний успіх роботи циклової комісії.

Посилання на проект юстиції

https://pravo.minjust.gov.ua/ua