ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

Спеціальності і терміни навчання.

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КІРОВОГРАДСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ІМЕНІ М.П.САЯ

ОГОЛОШУЄ

прийом студентів на 2020-2021 навчальний рік

Наказ Міністерства освіти і науки України

№ 975-л від 30. 10. 2019 року

До коледжу здійснюється прийом на денну форму навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

І. На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – денна форма навчання за спеціальностями:

Правотермін навчання 3 роки;

Маркетинг термін навчання 2 роки;

Фінанси, банківська справа та страхування термін навчання 2 роки;

Облік і оподаткування термін навчання 2 роки;

Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьтермін навчання 2 роки;

Комп’ютерна інженерія термін навчання 3 роки;

Інженерія програмного забезпеченнятермін навчання 3 роки

ІІ. На основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – денна форма навчання за спеціальностями:

Правотермін навчання 4 роки;

Маркетинг термін навчання 3 роки;

Фінанси, банківська справа та страхування термін навчання 3 роки;

Облік і оподаткування термін навчання 3 роки;

Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьтермін навчання 3 роки;

Комп’ютерна інженерія термін навчання 4 роки;

Інженерія програмного забезпеченнятермін навчання 4 роки 

ІІІ. На основі диплому кваліфікованого робітника, денна форма навчання (зі скороченим терміном навчання) за умови вступу на споріднену спеціальність:

Облік і оподаткуваннятермін навчання 1 рік 5 місяців;

Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьтермін навчання 1 рік 5 місяців;

Комп’ютерна інженеріятермін навчання 2 роки 5 місяців;

Інженерія програмного забезпечення термін навчання 2 роки 5 місяців;

До коледжу здійснюється прийом на заочну форму навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Облік і оподаткування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Спеціальності і терміни навчання.
Догори