ПРОГРАМИ з дисципліни “Технологія торгівельних процесів” на спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржева діяльність”