Кіровоградський кооперативний фаховий коледж економіки і права імені М. П. Сая

ПРОГРАМИ з дисципліни “Основи правознавства” на спеціальність 081 “Право”

Догори