ПРОГРАМИ з дисципліни “Основи маркетингу” на спеціальність 075 “Маркетинг”