ПРОГРАМИ з дисципліни “Бухгалтерський облік” на спеціальність 071 “Облік і оподаткування”