Програма для вступників на базі диплому кваліфікованого робітника, з предмету “Технологія торгових процесів”

 

 

Програма

«Продавець продовольчих товарів»

 

Тема 1. Форми, методи і види торгівлі, органи контролю в торгівлі

Торгівля як галузь народного господарства, її роль, значення. Види торгівлі, етапи торговельно-технологічних процесів магазину. Задачі та обов’язки продавця, вимоги до його особистих якостей.

Нормативно-правові акти, що регулюють торгівлю продовольчими товарами.

Форми торгівлі. Порядок зайняття торговельною діяльністю. Правила торговельного обслуговування населення. Напрямки розвитку роздрібної торговельної мережі на сучасному етап. Сучасні великоформатні торговельні комплекси, їх особливість. Типи товарів за асортиментом товарів, за методами продажу. Форми та методи роздрібного продажу товарів, їх відмінні особливості. Застосування нових технологій у процесі продажу товарів.

Органи контролю в торгівлі.

 

Тема 2. Підготовчі процеси продажу продовольчих товарів

Значення, застосування, класифікація, вимоги до устаткування. Види устаткування, інвентарю, призначення догляд, безпека під час використання. Тара, призначення, класифікація, вимоги до тари. Ваговимірювальні засоби, класифікація, метрологічні, торгово-експлуатаційні і санітарно-гігієнічні вимоги.

Організація, правила та порядок приймання товарів від постачальників. Нормативні та супровідні документи, їх використання та порядок оформлення. Організація, правила, порядок приймання і розміщення товарів.

Особливості підготовки до продажу окремих груп продовольчих товарів з дотриманням санітарно-екологічних вимог, правил безпеки. Види пакувальних матеріалів, їх особливості та призначення.

Поняття про робоче місце, вимоги до його організації, порядок організації на основі наукового підходу та дизайну, утримання в санітарному стані. Правила розміщення та викладки товарів з урахуванням споживчого попиту, дизайну.

Тема 3. Особливості торгово-технологічного процесу продажу

продовольчих товарів

       Значення правильної організації процесу продажу товарів. Правила застосування розрахункових операцій при розрахунках із споживачами. Загальні правила продажу продовольчих товарів. Терміни придатності товарів. Санітарні правила продажу товарів.

       Елементи процесу продажу товарів та технологія обслуговування покупців. Нарізка і упаковка м’ясних, молочних гастрономічних товарів.

 

Тема 4. Прогресивні форми організації праці

Значення правильної організації форм і методів праці у магазині. Значення застосування рекламних засобів у торгівлі. Особливості оформлення прибавочних вітрин, оформлення та розміщення цінників, догляд за вітринами.

Торговельно-технологічне обладнання, машини для упаковки, для нарізання, холодильне обладнання, його види, призначення, принцип дії, правила експлуатації та безпека праці.

Індивідуальна та колективна форма організації праці, значення, обов’язки.