Оголошення про навчання (предмети)

Вищий навчальний заклад

Кіровоградський кооперативний коледж

економіки і права імені М.П. Сая

 

здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями

“ПРАВО”

“МАРКЕТИНГ”

“ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”

“ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ”

“ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”

“ІНЖЕНЕРІЯ ПРоГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

“КОМПЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ”

Перелік конкурсних предметів для вступу на основі базової загальної середньої освіти (після 9 кл.)

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(термін навчання)

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

«Право»

Термін навчання: 4 роки

Українська мова (тести);

Історія України (тести)

«Маркетинг»

Термін навчання: 3 роки

«Облік і оподаткування»

Термін навчання: 3 роки

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Термін навчання: 3 роки

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Термін навчання: 3 роки

«Інженерія програмного забезпечення»

Термін навчання: 4 роки

«Комп’ютерна інженерія»

Термін навчання: 4 роки

 

 

 

 

Перелік Сертифікатів ЗНО УЦОЯО (2017, 2018 та 2019 років), необхідних для вступу 

(на основі повної загальної середньої освіти

(після 11 кл.))

Назва спеціальності

Сертифікати ЗНО УЦОЯО

Право

1.Українська мова та література

2.Історія України

або Математика

або Іноземна мова

Маркетинг

1.Українська мова та література

2. Математика

або Історія України

або Географія

Фінанси, банківська справа та страхування

1.Українська мова та література

2. Математика

або Історія України

або Біологія

Облік і оподаткування

1.Українська мова та література

2.Математика

або Історія України

або Біологія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1.Українська мова та література

2.Математика

або Історія України

або Географія

Інженерія програмного забезпечення

1.Українська мова та література

2. Математика

або Історія України

або Фізика

Комп’ютерна інженерія

1.Українська мова та література

2. Математика

або Історія України

або Фізика

Запрошуємо на денну та заочну форму навчання

випускників професійно-технічних закладів освіти,

які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Денна форма навчання

на спеціальності:

„Облік і оподаткування”

„Фінанси, банківська справа та страхування”

„Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

„Інженерія програмного забезпечення”

“Комп’ютерна інженерія”

„Маркетинг”

„Право”

Заочна форма навчання

на спеціальності:

„Облік і оподаткування”

„Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

„Право”

 Перелік документів необхідний для вступу

1) Паспорт (оригінал та копія);

2) Документ про освіту з додатком (Свідоцтво про базову або повну середню освіту);

3) Сертифікати ЗНО 2017, 2018 або 2019 року (для вступників на основі повної середньої освіти);

4) Довідка про отримання ідентифікаційного коду (копія);

5) Військовий квиток або Посвідчення про приписку до призовної дільниці (юнаки, чоловіки);

6) чотири фотокартки розміром 3х4 см.; шість фотокарток для вступників на базі 9-ти класів;

7) ксерокопія Паспорта одного з батьків;

8) документи, що дають право на пільги.