Науково-практична конференція 22.03.2018

 

Кожного року студенти Вищого навчального закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Саяготуються до студентської науково-практичної конференції, для того щоб розвивати свійтворчийпотенціал, формуватипрактичнінавички та вміння, спрямовуючиїх на вихованняпрофесійнихякостей.

Саме наукові конференції дають можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, формуванню наукового світогляду студентів, які в ХХІ столітті повинні бути гармонійно розвиненими, соціально активними та національно свідомими людьми, здатними до саморозвитку та самовдосконалення.

Ми бачимо що зараз Україна переживає складні часи. захищаючи свою територіальну цілісність та суверенітет. Так і 100 років тому назад перед Українським народом стояв виклик – збереження державності. Петро Скоропадський є видатним політичним діячем, який зробив великий вклад для народу України, щоб покращити його життя. Йогореформизмінилимайбутнє.Докоріннозмінили культуру та освітуУкраїни.

Перша доповідь Українська держава за часів гетьмана П.Скоропадського (до 100-річчя гетьманського перевороту) доповідач Майдан Тетяна студентка групи ПТБ9/1116/17-22. Науковий керівник викладач Бакума Я.О.

 

 Сьогодні ми живемо в часишвидкихзмін. Звісно ж змінюються і взаємовідносиниміжчоловіками та жінками в усіх сферах життєдіяльностісуспільства. На суспільномурівнідекларовані права та можливостіособистості, незалежновідстаті, реально не дотримуються, упередженеставлення й статевадискримінаціяпродовжуютьіснувати, жінки та чоловіки як соціальніспільнотизагаломмаютьнеоднаковий доступ до ресурсів, привілеїв, престижу, влади. Інтеграціяукраїнськоїдержави у світовеспівтовариствовимагаєпереосмисленнямісця і роліжінок у суспільстві, їхрівноправну участь у всіх сферах життєдіяльності, і, зокрема, в політиці і державотворенні.

Проблеми статевої нерівності. Студент групи ПВ9/11-16-17-28 БаглюкДаніїл. Науковий керівник Михайловська Н.О.

 

 На початку своєї незалежності Україна задекларувала про наміри інтегруватися в світову економічну систему. 

Міжнародна інтеграція – це об’єктивний процес зближення країн світу та їхніх суб’єктів у всіх сферах людського життя на основі спільності загальнолюдських інтересів. Міжнародна інтеграція включає міжнародну економічну, політичну, культурну інтеграцію.

Українамаєнеобхідніпередумови для входженняу світовегосподарство. Серед них – наявністьсировиннихресурсів, родючих земель, дешевої та відносноосвіченоїробочоїсили, рекреаційно-туристичнихможливостей, значногонауково-технічного та інтелектуального ринку товарів і послуг, вигіднегеололітичнестановище, спільногогеографічного та економічного простору з країнамисхідноїЄвропи. І саме про

Вплив міжнародної інтеграції на економіку України доповість студентка групи ФКБ9/11-15-16-31 Горбенко Катерина. Науковий керівник ТітенкоЛюдміла Валеріївна 

Унаш час у створенні штучного інтелектуспостерігаєтьсяінтенсивний перелом усіхпредметних областей. Штучний інтелект — дуже молода галузь досліджень, започаткована 1956 року.

3 1 серпня 2017 року Facebookвимкнув систему штучногоінтелекту через те, щоботивинайшли свою мову, якою вони почали спілкуватисяміж собою. Випробувачі алгоритму схильнівважати, щофрази і навітьсаміповторення представляли собою спробиботівсамостійно «зрозуміти» принциписпілкування. У наступній доповіді будуть розкриті позитивні та негативні аспекти штучного інтелекту та історія його розвитку

Штучний інтелект: виклик новітніх технологій чи загроза суспільству. студентка РПЗ911-15-16-36 Момот Наталія. Науковий керівник Чіглинцева Н.В.

 

 Люди зазнаютьвпливунітратівпротягомусьогосвогожиття. Нітрати — дужепоширені у природіречовини. Вони містятьсяугрунті, воді, входять до хімічного складу рослин, є продуктами обмінуречовин в організмі людей і тварин, без них неможливесамежиття. У наступній доповіді ми дізнаємось, що потрібно робити для зменшення впливу нітратів на організм людини, які категорії населення більш підтвердженні впливу нітратів.   

 Проблема впливу нітратів на здоров’я людини. студентка групи МД911-15-16-35Сівірян Оксану. Науковий керівникЧерноусова О.О.

 З 1 січня 2018 року в Українівступила в діюмедична реформа – одна з головних реформ, яку Президент Петро Порошенко підписав востаннідні 2017 року. Таким чином українцівчекаєцілий ряд змін у медичнійгалузі. Медична реформа викликала у суспільстві багато запитань і у наступній доповіді ми будемо розбиратися як будуть впроваджувати її у життя, які послуги залишаються платними, а за які громадянам прийдеться платити та як обрати сімейного лікарчя

Медична реформа: за та проти. Студентка групи ПВ9/11-116-17-28 МеленчукТетяна. Науковий керівник Михайловська Н.О.

 

Усі учасники конференції були нагородженні грамотами!