Засідання приймальної комісії (16.07.2016)

Протокол № 15

 

засідання приймальної комісії Кіровоградського кооперативного коледжу

економіки і права імені М.П. Сая

від 16 липня 2016 року

Присутні:

Михайлов О.В., голова приймальної комісії Панченко В.А., заступник голови приймальної комісії

Члени:

Калюжна Г.М., Голова Обкому профспілки працівників споживчої кооперації області;

Акімкін О.М., викладач, відповідальна особа за внесення відомостей та даних до ЄДБО;

Резенко М.С., завідувач лабораторії, відповідальна особа за внесення відомостей та даних до ЄДБО;

Ухова Вікторія Олегівна, представник органу студентського самоврядування

Панченко О.П., відповідальний секретар приймальної комісії.

Голова: Михайлов О.В.

Секретар: Панченко О.П.

Порядок денний:

  1. Про допуск вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем

кваліфікованого робітника, денна форма навчання, до складання фахових іспитів.

Доповідач: Панченко О.О.

  1. Про допуск вступників на базі повної загальної середньої освіти, денна форма навчання, до участі у конкурсі сертифікатів ЗНО.

Доповідач: Панченко О.О.

  1. Про допуск вступників на основі базової загальної середньої освіти, денна форма навчання, до вступних випробувань.


Доповідач: Панченко О.П.

 

1. Слухали:

Інформацію ВСПК Панченко О.П. про документи подані до приймальної комісії коледжу на денну форму особами, які отримали диплом освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умовами вступу на споріднену спеціальність.

Станом на 16 липня до приймальної комісії надійшло 2 заяви та відповідні документи від вступників, які отримали диплом освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, денна форма навчання, в розрізі спеціальностей:

Комп’ютерна інженерія – 1 заява;

Інженерія програмного забезпечення – 1 заява.

Заслухавши дану інформацію та розглянувши заяви і документи вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, приймальна комісія

Схвалила:

Відповідно розділу III «Вимоги до рівня освіти вступників» пункт 3 та розділу VI «Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі» пунктів 5, 6 Правил прийому до Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая у 2016 році та поданих заяв вступників, допустити до складання фахових іспитів на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, денна форма навчання, в розрізі спеціальностей наступних осіб:

–   Комп’ютерна інженерія:

Бокань Ігора Ігоровича

–   Інженерія програмного забезпечення:

Філь Карину Євгеніївну

2. Слухали:

Інформацію ВСПК Панченко О.П. про документи подані до приймальної комісії коледжу на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти. Станом на 16 липня 2016 року до ПК надійшло 25 заяв та документів, в т.ч. ксерокопій 20, за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, денна форма навчання, в розрізі спеціальностей:

–   Право -13(10 ксерокопій);

–   Маркетинг – 1 (1 ксерокопія);

–   Облік та оподаткування -3(1 ксерокопія);

–   Фінанси, банківська справа та страхування -1(1 ксерокопія);

–   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність -1(1 ксерокопія);

–   Комп’ютерна інженерія – 0;

–   Інженерія програмного забезпечення – 6 (5 ксерокопій).

Заслухавши дану інформацію та розглянувши заяви і документи вступників на основі повної загальної середньої освіти, приймальна комісія

Схвалила:

1. Відповідно розділу III «Вимоги до рівня освіти вступників» пункт 2 та розділу VI «Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до коледжу» пунктів 5, 6 Правил прийому до Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая у 2016 році та поданих заяв вступників, допустити до участі у конкурсі сертифікатів ЗНО на базі повної загальної середньої освіти, за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, денна форма навчання, в розрізі спеціальностей наступних осіб:

–  Право:

Задорожню Валентину Олегівну Бродюк Єлизавету Ігорівну Карнаух Андрія Віталійовича Сіянко Святослава Анатолійовича Соменко Антона Анатолійовича Бурко Валентину Сергіївну Матєшову Юлію Олексіївну Рибалко Світлану Анатоліївну Мачелюк Віту Олександрівну Бойко Данила Владиславовича Ільченко Тетяну Андріївну Поперечного Валентина Леонідовича

–  Маркетинг:

Сфремову Аліну Миколаївну

–  Облік та оподаткування:

Іванову Дарію Юріївну

Горбенко Катерину Олександрівну Момот Наталію Володимирівну

–  Фінанси, банківська справа та страхування:

Марченка Олега Олексійовича

–  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

Прадунця Вадима Юрійовича

–  Інженерія програмного забезпечення:

Новицького Романа Вадимовича Ткача Олександра Миколайовича Думенко Олега Андрійовича Момот Наталію Володимирівну Коваленко Віталія Миколайовича

2. Відповідно до розділу VIII «Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти» Правил та Умов прийому, та поданих заяв вступників, допустити до вступних іспитів на базі повної загальної середньої освіти наступних осіб:

–   Право:

Виноградського Євгена Сергійовича;

–   Інженерія програмного забезпечення:

Артьомова Артема Олеговича.

3. Слухали:

Інформацію ВСПК Панченко О.П. про документи подані до приймальної комісії коледжу на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Станом на 16 липня 2016 року до ПК надійшла 53 заява та документи, в т.ч. ксерокопій 17, за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, денна форма навчання, в розрізі спеціальностей:

–   Право – 18 (7 ксерокопій);

–   Маркетинг -4(1 ксерокопія);

–   Облік та оподаткування – 5 (4 ксерокопії);

–   Фінанси, банківська справа та страхування – 8;

–   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність -4(1 ксерокопія);

–   Комп’ютерна інженерія – 1;

–   Інженерія програмного забезпечення – 13 (4 ксерокопії).

Заслухавши дану інформацію та розглянувши заяви і документи вступників на основі повної загальної середньої освіти, приймальна комісія

Схвалила:

Відповідно розділу III «Вимоги до рівня освіти вступників» пункт 1 та розділу VI «Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі» пунктів 5, 6 Правил прийому до Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая у 2016 році та поданих заяв вступників, допустити до вступних випробувань на основі базової загальної середньої освіти, за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, денна форма навчання, в розрізі спеціальностей наступних осіб:

–   Право:

Байрактар Аліну Леонідівну

Бринзюка Станіслава Дмитровича

Маркіну Катерину Олександрівну

Поліщук Яну Миколаївну

Меленчук Тетяну Миколаївну

Степанову Дарію Костянтинівну

Дудіна Віктора Олександровича

Тімановську Дарію Володимирівну

Ковальчук Лілію Сергіївну

Доценко Дар’ю Олегівну

Делявську Юлію Михайлівну

Павличука Андрія Володимировича

Майдан Тетяну Михайлівну

Мороз Яну Олександрівну

Поваліч Тетяну Михайлівну

Коваленко Тетяну Сергіївну

Панішко Олександра Володимировича Андросович Наталію Костянтинівну

–   Маркетинг:

Князькова Іларіона Олександровича

Миронченко Дарину Олегівну

Шимху Юлію Миколаївну

Матузова Івана Володимировича

–   Облік та оподаткування:

Алєксєєву Вікторію Анатоліївну

Ковальчук Лілію Сергіївну

Буріліну Вікторію Іванівну

Оганесян Аліну Артемівну

Рубан Крістіну Олегівну

–   Фінанси, банківська справа та страхування:

Асланана Тарона Рафіковича

Дзюбу Олександра Ігоровича

Гартман Тетяну Сергіївну

Дмитренко Анну Романівну

Пугач Юлію Сергіївну

Онищука Вадима Олексійовича

Прядун Олексія Ігоровича

Гнатюк Анастасію Ігорівну

–   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

Гончаренко Олександра Дмитровича

Вовкожу Владислава Юрійовича

Ейвазова Юсіфа Мурада

Піценко Андрія Олександровича

–   Комп’ютерна інженерія:

Бєлєцького Артема Олексійовича

–   Інженерія програмного забезпечення: Довгополова Олександра Сергійовича

Головченко Володимира Володимировича

Ветрову Дарину Олександрівну

Зубову Юлію Юріївну

Воропай Владислава Максимовича

Цатуряна Олександра Еріковича

Підкевича Вадима Миколайовича

Плахтій Андрія Івановича

Таранюка Миколу Андрійовича

Харченко Владислава Вячеславовича Лисун Анастасію Олександрівну

Чирву Максима Віталійовича Звенигородського Станіслава Сергійовича

 

Голова приймальної комісії:  о. в. Михайлов

Відповідальний  секретар                            Панченко О.П.