ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ!

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ запрошує на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Вимоги до освітнього рівня вступників

На навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста.

Особам, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, рішенням приймальної комісії може бути перезараховано обсяг кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста, який визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС).

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Порядок роботи приймальної комісії:

– з 10 серпня по 05 вересня 2020 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до
18-00, у суботу з 9-00 до 13-00, без перерви, вихідний – неділя (можливий робочий день з оголошенням на офіційному вебсайті http://vstup.sumdu.edu.ua);

Прийом заяв і документів на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний відбір та зарахування вступників для навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, а також осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма Заочна (дистанційна)
Початок прийому заяв та документів у паперовій формі 13 серпня 2020 р. 13 серпня 2020р.

(01 жовтня 2020 р.)*

Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 2020 р. о 18-00 22 серпня 2020 р. о 18-00

(15 жовтня 2020 р. о 18-00)*

Проведення вступних випробувань 25 – 28 серпня 2020 р. 25 – 28 серпня 2020 р.

(16 – 19 жовтня 2020 р.)*

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування не пізніше 31 серпня 2020 р; не пізніше 31 серпня 2020 р;

(не пізніше 21 жовтня 2020 р;)*

Закінчення строку виконання вимог до зарахування за державним замовленням 08 вересня 2020 р. о 18-00
Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування за державним замовленням 09 вересня 2020 р. не пізніше 12-00
Зарахування за державним замовленням 09 вересня 2020 р.
Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
30 вересня 2020 р.
не пізніше 23 жовтня 2020 р.

* Терміни проведення додаткового прийому за заочною (дистанційною) формою на місця, що фінансуються виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною та заочною (дистанційною) формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (окрім випадків зазначених у пункті 3.6 цих Правил);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

копію ідентифікаційного номеру платника податків.

ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Вимоги до освітнього рівня вступників

На навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста.

Особам, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, рішенням приймальної комісії може бути перезараховано обсяг кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста, який визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС).

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Порядок роботи приймальної комісії:

– з 10 серпня по 05 вересня 2020 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до
18-00, у суботу з 9-00 до 13-00, без перерви, вихідний – неділя (можливий робочий день з оголошенням на офіційному вебсайті http://vstup.sumdu.edu.ua);

Прийом заяв і документів на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний відбір та зарахування вступників для навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, а також осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма Заочна (дистанційна)
Початок прийому заяв та документів у паперовій формі 13 серпня 2020 р. 13 серпня 2020р.

(01 жовтня 2020 р.)*

Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 2020 р. о 18-00 22 серпня 2020 р. о 18-00

(15 жовтня 2020 р. о 18-00)*

Проведення вступних випробувань 25 – 28 серпня 2020 р. 25 – 28 серпня 2020 р.

(16 – 19 жовтня 2020 р.)*

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування не пізніше 31 серпня 2020 р; не пізніше 31 серпня 2020 р;

(не пізніше 21 жовтня 2020 р;)*

Закінчення строку виконання вимог до зарахування за державним замовленням 08 вересня 2020 р. о 18-00
Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування за державним замовленням 09 вересня 2020 р. не пізніше 12-00
Зарахування за державним замовленням 09 вересня 2020 р.
Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
30 вересня 2020 р.
не пізніше 23 жовтня 2020 р.

* Терміни проведення додаткового прийому за заочною (дистанційною) формою на місця, що фінансуються виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.


Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною та заочною (дистанційною) формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (окрім випадків зазначених у пункті 3.6 цих Правил);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

копію ідентифікаційного номеру платника податків.

0396-I Про вартість підготовки фахівців з вищою освітою за заочною формою навчання при укладанні договорів з 2020-2021 н.р.

https://drive.google.com/file/d/1CPY0uSglY1MY9IOzBHLUs0P_jZHAN3fT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CL6Xfa10D40svGBp2H4VF_ho8irEl7ID/view?usp=sharing