Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

22 квітня 2019 року в коледжі розпочала роботу експертна комісія МОН з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:
Голова комісії Боронос Вікторія Георгіївна – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, доктор економічних наук.
Член комісії Швидун Юлія Володимирівна – голова випускної циклової комісії за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Відокремленого структурного підрозділу Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури, викладач-методист.